Skip to main content

Berättelser från Praktikertjänst: Praktikertjänsts dotterbolag – Lauri Nevonen och Maria Holmberg

Nyhet   •   Jul 25, 2013 09:30 CEST

Regeringens förslag till ändring av 3:12-reglerna tar inte hänsyn till de 2 120 verksamhetsansvariga som i Praktikertjänsts regi driver privata, småskaliga mottagningar runtom i landet. I dessa utskick träffar vi ett antal av Praktikertjänsts verksamhetsansvariga som berättar om varför de driver mottagningar och på vilket sätt ändringsförslaget oroar dem.

Lauri Nevonen, vd Praktikertjänst Psykitari AB och Maria Holmberg, vd Praktikertjänst Geriatrik AB

Under 2012 blev Lauri Nevonen rekryterad som vd för Praktikertjänst Psykiatri. Samma år fick Maria Holmberg motsvarande position på Praktikertjänsts Geriatrik AB. Båda företagen är dotterbolag till Praktikertjänst AB. Som vd för dotterbolagen har varken Lauri eller Maria den aktieägarställning som de verksamhetschefer som driver mottagningar har. Det gör att deras inkomst inte direkt påverkas av de av regeringen föreslagna ändringarna i 3:12-reglerna. Däremot är verksamheternas framtida ekonomiska förutsättningar i stor utsträckning beroende av efterfrågan på aktieägarskap i Praktikertjänst. Regeringens 3:12-förslag riskerar att göra delägarskap oattraktivt, vilket kan innebära att Praktikertjänst måste sälja dotterbolag för att finansiera aktieåterköp.

Olika typer av privat vård

När Lauri Nevonen jämför sitt arbete på Praktikertjänst med erfarenheterna från riskkapitalägda Capio, må ägarperspektiven vara längre än börsens kvartalsrapportfokus. Men 5-7 år från förvärv till försäljning är fortfarande alldeles för kort för den kunskapsintensiva verksamhet som Lauri ansvarade för. Praktikertjänst har funnits i 50 år. Långsiktighet är en av organisationens grundpelare så till den grad att en stor majoritet av företagets aktieägare avböjde riskkapitalbolaget EQT:s bud på Praktikertjänst - ett bud  som skulle gjort många till miljonärer.

– Praktikertjänst var mycket tilltalande för mig eftersom företag som ägs och drivs av professionen skapar engagemang och uppmuntrar till kontinuitet. Det är jätteviktigt inom vårdsektorn, för patienter, personal och befolkning, säger Lauri Nevonen om sitt val att arbeta inom Praktikertjänst.

Till skillnad från Lauri, arbetade Maria Holmberg redan i verksamheten när Handengeriatriken skulle säljas och Praktikertjänst var en potentiell köpare. Redan då hoppades hon och hennes medarbetare att det skulle vara just Praktikertjänst som vann upphandlingen. De uppfattade företaget som det enda alternativ där framtiden var tryggad – där kontinuitet värderades högre än snabba pengar.

–  Kortsiktig vinstmaximering är inte det viktigaste, utan aktieägarna är positiva till förändringar som gagnar patienten, menar Maria Holmberg och poängterar att Praktikertjänst har en väldigt sympatisk företagskultur. De flesta i Praktikertjänsts koncernledning är läkare eller tandläkare som prioriterar medicinskt-etiska förhållningssätt minst lika högt som ekonomiska. Exempelvis tror Maria att den vårdkedja som byggts upp på Handengeriatriken, med allt från hemsjukvård och vårdcentral till rehabilitering, levererar ett oerhört stort värde till patienten. Praktikertjänst tar stor hänsyn till patientkvalitet, exempelvis genom integrerade vårdkedjor i verksamheten. En mer kortsiktig och resultatinriktad ägare kanske inte skulle prioritera patientkvalitet till den graden, utan snarare försöka sänka kostnaderna genom att skicka patienten vidare, säger Maria.

Lokal förankring med skalfördelar

– Det finns forskning som pekar på att bemötande och kontinuerlig kontakt med samma behandlare svarar för cirka 30-40 procent av patienttillfredsställelsen. Det kan inte uppnås i stora, opersonliga verksamheter, menar Lauri Nevonen.

– För vårdtagarna finns inte mycket som är viktigare än att känna tillit och trygghet inför läkarbesöket, menar Lauri Nevonen, och understryker vikten av personlig kontakt som han menar är styrkan i Praktiktertjänsts koncept. Att kunna kombinera den personliga, långsiktiga prägeln hos små privata mottagningar, med skalfördelar och kunskapsöverföring från en rikstäckande verksamhet med tusentals anställda, är verkligen det bästa av två världar.

Förändringen av 3:12-reglerna skapar en orättvis konkurrenssituation

Både Maria och Lauri är överens om att man borde begränsa möjligheterna för anställda att ta ut sin inkomst i form av kapitalutdelning för att komma runt skatten. Men i fallet Praktikertjänst är situationen den motsatta. Det finns många aktieägare, men dessa är ju faktiskt kapitalägare och driver en mottagning i Praktikertjänsts regi. Lauri uttrycker en oro för konsekvenserna av att förändra redan etablerade system. Även om han inte själv är aktieägare uppfattar han en problematik om Praktikertjänst skulle bli förfördelade till gagn för stora bolag med få ägare. En sådan politik skulle kunna få mycket negativa effekter på den småskaliga vården som Praktikertjänst erbjuder och som skapar långsiktiga kontaktytor mellan patient och vårdnadsgivare.

En annan risk som Maria Holmberg påtalar är om alla aktieägare helt plötsligt skulle tjäna betydligt mycket mindre genom Praktikertjänst i relation till andra bolag.  Då skulle förmodligen många lämna Praktikertjänst i samband med lagändringen. En sådan situation skulle vara ödesdiger för företagets dotterbolag som förmodligen skulle få säljas för att täcka intäktsbortfallet. Maria uttrycker en oro för att en annan ägare, med mer kortsiktigt fokus, inte skulle tillåta henne att fortsätta driva det koncept som hon jobbat så hårt med inom Praktikertjänst Geriatrik.

Fakta

Lauri Nevonen är docent, leg. psykoterapeut och vd för Praktikertjänst Psykiatri AB, ett dotterbolag till Praktikertjänst. Dotterbolaget består av Järvapsykiatrin, med psykiatrisk öppenvård för vuxna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt en specialiserad ångest och depressionsmottagning i Farsta.

Maria Holmberg är vd för Praktikertjänst Geriatrik AB, som också är ett av Praktikertjänsts dotterbolag. Här ingår två mottagningar - Löwetgeriatriken som Praktikertjänst förvärvade i maj 2013 och Handengeriatriken, där Maria arbetat som läkare sedan 1991. Det var också här hon gjorde sin AT-tjänstgöring några år tidigare. Handengeriatriken är en modern geriatrisk klinik. På kliniken finns tre slutenvårdsavdelningar och en stor öppenvårdsverksamhet bestående av Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH), Äldreteam, Trygg Hem, rehabilitering, minnesutredning och Rudans Vårdcentral. Löwetgeriatriken är något mindre och har två akutgeriatriska vårdavdelningar samt en minnesmottagning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy