Skip to main content

Kloka Listan ger Stureby vårdcentral kvalitetslyft

Nyhet   •   Okt 29, 2012 15:00 CET

Genom att arbeta med rekommenderade läkemedel från Kloka listan säkras den medicinska kvaliteten och patientsäkerhet ökar. Det är ett sätt att följa upp den medicinska kvaliteten på vården.

Kloka listan som har utvecklats under mer  än 10 år och är ett starkt varumärke i Stockholm har nu även rönt framgång internationellt under namnet ”The Wise List”. Det är en lista på över 200 olika läkemedel och innehåller läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar.

Praktikertjänst vårdcentral i Stureby har 93 procent följsamhet till Kloka listan och var en av två utvalda att i september i år ta emot en internationell delegation för att berätta om sitt arbeta kring medicinsk kvalitet.

Tjugoåtta deltagare från nitton länder var i Stockholm på kurs inbjudna av Stockholms läns läkemedelskommitté och avdelningen Stöd för Evidensbaserad Medicin i samarbete med Karolinska Institutet och WHO. En av kursdagarna besökte delegationen två utvalda vårdcentraler i Stockholm för att ställa frågor och få kunskap om hur läkarna arbetar med Kloka Listan.

- Att arbeta med Kloka Listan är en del av vårt kvalitetsarbete, vi har en hög följsamhet och arbetar strukturerat med detta som ett kvalitetsinstrument, säger Marianne Jägestedt, distriktsläkare på Stureby vårdcentral.

Läkemedlen på Kloka Listan är inte de billigaste läkemedlen utan de är noggrant utvalda för att säkerställa patientsäkerheten; de är effektiva, säkra och prisvärda.

Hur gör ni för att bibehålla följsamheten till listan?

- En avgörande faktor är kontinuiteten i läkarbemanningen. Här på Stureby vårdcentral har läkarna arbetat 15 år tillsammans och vi är överens om hur vi vill arbeta med Kloka Listan i vårt kvalitetsarbete, säger Marianne.

Läkarlaget granskar sin egen förskrivning i samband med kvalitetsbokslutet som görs en gång per år.

- Var och en av oss tar även ut statistik på vår egen förskrivning, det är bra att då och då göra en läkemedelsuppföljning. Att vi medvetandegör frågan.

En annan viktig faktor  är engagemang. Genom att arbeta i en kvalitetsgrupp, till exempel en samverkansgrupp eller en läkemedelskommitté hålls kvalitetsfrågan ständigt aktuell.

Marianne Jägestedt betonar också att vårdcentralens policy är att inte ta emot några  individuella besök från läkemedelsföretag.

- Men vårt arbete med kvalitet stannar inte vid Kloka Listan. Vi arbetar med vårt interna kvalitetssystem på Praktikertjänst, vi är kvalitetscertifierade och arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling.

Enligt utvärderingen var kursdeltagarna nöjda med besöket och tyckte att de fått med sig konkreta förslag för att kunna börja arbeta med Kloka Listan, The Wise list, i de egna verksamheterna.

Kloka Listan finns också för patienter och du hittar den hos Vårdguiden; Kloka Listan 2012

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.