Skip to main content

Praktikertjänst Psykiatri möter invandrarkvinnor

Nyhet   •   Mar 16, 2015 08:00 CET

Praktikertjänst Psykiatri fortsätter att ta ansvar och utveckla svensk sjukvård genom ytterligare ett unikt samarbete där invandrarkvinnor via ett vårdprogram ska få psykiatrisk behandling, svenskundervisning och kreativ arbetsträning.

Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta är några av Stockholms mest belastade områden. Det finns flera målgrupper i området som inte nås av den vård som idag erbjuds och därför behövs innovativa lösningar som gör att dessa människor möts på deras villkor.

Praktikertjänst Psykiatri - Järvapsykiatrin har haft en viktig roll i uppstarten av mottagningen Järva unga specialistcenter som är ett samverkansprojekt mellan privata vårdaktörer och Stockholms läns landsting. Projektet startades för att förbättra vården för ungdomar i Järvaområdet som har problem med psykisk ohälsa, risk- och missbruksproblem.

Det är första gången vi ser en nätverksbaserad hälso- och sjukvård av det här slaget, säger Ewa Korek från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Det är ett fantastisk samarbete och om det faller ut bra kan detta mycket väl vara början till ett paradigmskifte där vi kommer att se fler samverkansprojekt mellan privata vårdaktörer och Stockholms läns landsting.

Står långt från den vård som erbjuds

I Järvaområdet finns en grupp kvinnor mellan 35-45 år, med sociala, språkliga, somatiska och psykiatriska problem. Denna grupp invandrarkvinnor står långt från arbetsmarknaden och har begränsad kunskap om psykisk ohälsa. Bristande språkkunskaper och integration i samhället leder till att de inte nås av den vård som patienter idag erbjuds.

Järvapsykiatrin tillsammans med kunskaps- och designcentret Livstycket, som är en verksamhet riktad till kvinnor med invandrarbakgrund, och Stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista erbjuder ett vårdprogram där behandling av psykiatriska symptom kompletteras med sociala och hälsobefrämjande insatser. Tillsammans ska dessa åtgärder leda till ökad hälsa och integration i samhället för kvinnorna.

Laszlo Pattyi, sektionschef på Praktikertjänst Psykiatri och initiativtagare till samverkansprojektet säger:

- Många kvinnor i Järvaområdet mår psykiskt dåligt men söker inte hjälp på egen hand. De kvinnor som medverkar i vårdprogrammet kommer att erbjudas gruppsamtal som hålls på centret Livstycket i Tensta.

Birgitta Notlöf, verksamhetschef på Livstycket, berättar att kvinnorna de möter har ofta råkat illa ut i livet.

- Mitt största hopp är att dessa kvinnor ska få ett liv som bär dem. Att de känner en anknytning och att de vågar tro på livet igen, säger Birgitta.

- Många av kvinnorna är mammor och samhället har mycket att vinna på att de fungerar och kan ta hand om sina barn.

För de medverkarande kvinnorna förväntas, förutom en god effekt av den psykiska behandlingen, också en ökad livskvalitet, förståelse för den vård som idag erbjuds, ökad integration i det svenska samhället och en sysselsättning.

För mer information om Livstycket läs mer här: www.livstycket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.