Skip to main content

Cederklinikens modell för sjukskrivningar gav effekt – halverade antal sjukfall på drygt två år

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 08:00 CET

Petter Tuorda, distriktsläkare och verksamhetschef på Cederkliniken.

Cederkliniken i Piteå har lyckats förbättra arbetsmiljön och minska antalet sjukfall bland patienter från 25 till drygt 10 sjukfall per tusen listade genom tydligt fokus på interna rutiner. Arbetet har mynnat ut i Cedermodellen för kvalitetssäkrad sjukskrivning och bygger på fyra hörnstenar – patientmedverkan, patientinformation, utbildning och samordning.

Cederkliniken i Piteå hade våren 2016 utmaningar med en ansträngd arbetsmiljö där problem med sjukskrivningar bland patienter stod för en stor del av den upplevda stressen för många yrkeskategorier på vårdcentralen.

- Situationen på sjukskrivningsfronten var tuff. Vi hade många oväntade förlängningar och många kompletteringar till Försäkringskassan. Det var dessutom svårt att hitta tider för återbesök och svårt att få korrekt information från patienterna. Vi kände att vi måste ta tag i det här på riktigt och bli bättre, säger Petter Tuorda, distriktsläkare och verksamhetschef, på Cederkliniken.

Cederkliniken identifierade flera huvudproblem – undermåliga sjukintyg, bristande kunskap hos patienten samt många onödigt långa sjukskrivningar på grund av brister i rutiner och kontinuitet på mottagningen.

- Vi behövde ett system för planering och dokumentation och noterade att det fanns ett antal sätt att angripa problemen, säger Petter Tuorda.

Cederkliniken införde ett arbetssätt som innebar fyra olika åtgärder – autoanamnes, patientinformation, utbildning av läkare och samordning genom en sjukskrivningssamordnare. Mottagningen deltog också i Sveriges kommuner och landstings, SKL, projekt Stöd för rätt sjukskrivning.

- SKLs projekt har varit viktigt, men vi hade kommit en bra bit på vägen och låg kanske för långt fram. Vi hade redan identifierat de problem och åtgärder som hade gett bäst effekt på vår vårdcentral säger Petter Tuorda, och fortsätter:

- Resultaten är väldigt tydliga och visar att Cederkliniken gått från nästan 25 sjukfall per tusen listade personer till drygt tio. Det är mer än en halvering och mycket bättre än vad vi vågat hoppas på. Och det finns inga tecken på en ökande sjukskrivningstrend hos andra mottagningar i närområdet. Vi har även mycket lågt antal begäran om komplettering från Försäkringskassan – minst tio gånger färre än snittet för Sverige i övrigt.

Efter ett antal utvärderingar av arbetssättet har Cederkliniken landat i Cedermodellen, en metod för att öka patientens delaktighet och ansvar i sin egen sjukskrivning.

- Cedermodellen handlar om att tidigt involvera patienten, att sätta tydliga ansvarsramar för de olika delarna i sjukskrivningsprocessen, att standardisera patientinformationen, att vara proaktiv genom en samordnare och att utbilda alla medarbetare, säger Petter Tuorda.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Petter Tuorda, distriktsläkare och verksamhetschef, Cederkliniken, e-post: petter.tuorda@ptj.se,

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-26 50 98

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst finns inom vårdens alla områden. Vi är Sveriges största vårdkoncern och har funnits i snart 60 år. Våra 1 900 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Det gör att våra tandläkarmottagningar och vårdcentraler återkommande har högst patientnöjdhet enligt externa undersökningar. Omsättningen uppgår till cirka 10,5 miljarder kronor och antalet medarbetare till drygt 9 000. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen. Läs mer på www.praktikertjanst.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.