Skip to main content

Felaktiga medieuppgifter i ABC om BB Sophia

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 16:37 CEST

Torsdagens rapportering i SVT:s regionala nyhetsprogram ABC om en komplicerad förlossning vid BB Sophia bygger delvis på en felaktig uppgift. I kvinnans journal fanns ingen uppgift från mödravårdscentralen om barnets skattade födelsevikt.

Den 24 augusti drabbades en kvinna av en plötslig cirkulationskollaps i samband med en komplicerad förlossning. BB Sophia redogjorde den 5 september för de delar av händelseanalysen som inte omfattas av patientsekretess, i samband med att en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, upprättades.

BB Sophia är av sekretesskäl förhindrat att offentliggöra uppgifter som finns i en patientjournal. Uppgifter som inte finns i en journal kan dock dementeras.

I SVT:s regionala nyhetsprogram ABC torsdagen den 25 september hävdas att en skattning gjorts vid kvinnans mödravårdscentral som pekade på att barnets födelsevikt skulle vara omkring 4,8 kilo. I kvinnans journal från mödravårdscentralen saknas helt uppgift om någon skattning som pekar mot den födelsevikt som påstås i nyhetsinslaget. BB Sophia har ej heller på annat sätt tagit del av en sådan uppgift i samband med kvinnans förlossning på BB Sophia.


Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 000 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9,6 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 780. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy