Skip to main content

Jämställt ledarskap på Praktikertjänst - visar personalbokslutet

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 15:24 CEST

Praktikertjänst, den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige, har ett jämt fördelat ledarskap mellan kvinnor och män och det råder inga skillnader i anställningsvillkor eller löner som kan härledas till kön. Det visar jämställdhetsanalysen i det nysläppta personalbokslutet.

Inom Praktikertjänst finns det idag totalt 8 783 anställda och det årliga personalbokslutet har undersökt hur medarbetarstatistiken ser ut inom bolaget.

-  En viktig variabel i personalbokslutet har varit jämställdheten. Vi måste enligt diskrimineringslagen kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor för kvinnor respektive män, men vi har valt att gå ännu längre och se flera medarbetarparametrar, säger Björn Persson, personal- och kommunikationsdirektör.

Jämställdhetsanalysen visar att det inom lönestrukturen inte finns några skillnader i anställningsvillkor som kan bero direkt eller indirekt av kön. Personalbokslutet visar också att chefspositionerna är relativt jämställda mellan könen. Totalt inom koncernen är det 816 (eller 40 procent) kvinnliga chefer och 1235 (eller 60 procent) manliga.

Dotterbolagens vd:ar visar liknande statistik där 41 procent är kvinnor och 59 procent män. På centraladministrationen är statistiken den omvända där 57 procent av alla chefer är kvinnor och 43 procent män.

När det gäller företagets ledning, det vill säga koncernledningen och styrelsen, så visar statistiken nästan helt jämbördiga siffror i antal mellan kvinnor och män. I koncernledningen var båda könen representerade med 50 procent vardera, denna statistik har förändrats något sedan den 10 maj 2014, då Erik Strand tog över som vd efter Carola Lemne. Av styrelsens 13 ledamöter är en majoritet, 54 procent, kvinnor.

-  Det är självklart roliga siffror som personalbokslutet visar. Att vara ett jämställt företag är något som är oerhört intressant, speciellt i tider då kvotering i bolagsstyrelser diskuteras, säger Björn Persson. 


Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 000 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 783. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag som står för cirka 15 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera