Skip to main content

Kommentar angående Sveriges Radios inslag om en tandläkare i Västsverige

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:52 CET

Idag, den 22 november, sänder Sveriges Radio inslag om en tandläkare på en klinik i Västsverige som mellan åren 2007-2014 varit verksamhetschef på en tandläkarmottagning i Praktikertjänst.

I inslagen rapporteras om felbehandlingar av patienter som resulterat i lidande för de som drabbats och med facit i hand kan man konstatera att ärendet inte hanterats tillfredsställande.

Praktikertjänst beklagar det inträffade och kommer självfallet att som vårdgivare ta det fulla ansvaret för de brister som uppdagats på mottagningen. Vi är därför måna om att komma i kontakt med patienter som upplevt besvär efter behandling på kliniken. Patienter som kan ha drabbats uppmanas att kontakta Praktikertjänsts reklamationsnämnd på 010-128 36 00 eller reklamation@ptj.se.

Att samtliga verksamheter håller hög kvalitet och erbjuder en säker och korrekt tandvård ska man som patient kunna räkna med. Praktikertjänst har genomfört flera åtgärder för att ytterligare förbättra vårdkvaliteten, däribland:

  • Inrättat en ansvarskommitté på styrelsenivå, där bland annat en extern jurist är ledamot,
  • Styrelsen har fattat beslut om en kvalitetsstrategi med fokus på utvärdering och utveckling av klinisk kvalitet,
  • Beslut om nytt och förbättrat visselblåsarsystem som nyligen tagits i drift,
  • Praktikertjänst har som första privata aktör anslutit sig till kvalitetsregistret SKaPa, som syftar till att förbättra och utveckla tandvårdens kvalitet,
  • En ny rutin där Praktikertjänst vid allvarliga problem under en period kan stänga en mottagning av utredningstekniska skäl.

Praktikertjänst kommer att stötta de patienter som blivit drabbade och informera om ekonomisk kompensation och försäkringsskydd.

Bakgrund

Praktikertjänst fick på försommaren 2013 indikationer från medarbetare till tandläkaren om problem på mottagningen. Efter en initial granskning upprättades i juli 2013 en handlingsplan som innehöll behandling för ett pågående missbruk och det gjordes även en så kallad riskindividanmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Tandläkaren genomgick ett behandlingsprogram och bedömdes av psykiatriker kunna fortsätta i tjänst. Myndigheterna som utreder och beslutar om att tandläkaren ska få fortsätta att bedriva tandvård fann, efter utredning, inte några skäl att vidta ytterligare åtgärder.

I augusti 2014 avslutades tandläkarens anställning i Praktikertjänst och information om vårdgivarbyte gick ut till samtliga patienter. Därefter startade han verksamhet i egen regi, vilken under 2015 såldes vidare till annan tandläkare. Vid återbesök av den säljande tandläkarens tidigare patienter blev det uppenbart för köparen av privattandläkarmottagningen att det historiskt skett felaktiga behandlingar. Tandläkaren slog då larm till Praktikertjänst. Verksamheten hade vid detta tillfälle inte drivits av Praktikertjänst på över ett år.

För att komma i kontakt med patienter som fått otillräcklig eller felaktig behandling på mottagningen satte Praktikertjänst i mars 2016, i samråd med den nya tandläkaren, in en annons i lokaltidningen för att informera patienter om vart de skulle vända sig med klagomål. Tandläkarmottagningen fick också information att dela ut till patienter som hörde av sig, eller som av tandläkaren upplevdes felaktigt behandlade.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 269. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.