Skip to main content

Praktikertjänst i topp hos specialistläkarna

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 08:30 CET

I Läkarförbundets primärvårdsenkät för 2015 hamnar vårdkooperativet Praktikertjänst högt på listorna när specialistläkare på landets vårdcentraler utvärderar sina förutsättningar att erbjuda patienter god vård. Bland annat uppger 86 procent av specialistläkarna hos Praktikertjänst att de är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fast läkarkontakt.

Läkarförbundet har genomfört en enkät bland landets primärvårdsläkare inom både privat- och offentligt driven vård över hur de bedömer sina möjligheter att ge god vård. Resultaten visar att 95 procent av de tillfrågade läkarna som arbetar inom Praktikertjänst helt eller i stor utsträckning instämmer i att de skulle rekommendera sin verksamhet till en sjuk anhörig.

- Det är väldigt glädjande att våra specialistläkare är så nöjda med, och stolta över, den verksamhet de arbetar i. Vi jobbar hårt för att hålla hög kvalitet och skapa kontinuitet för våra patienter på alla vårdcentraler som vi driver, säger Göran Modin, chef för Primärvård och Rehabilitering på Praktikertjänst.

I enkäten framgår bland att läkarna som är mest nöjda med sina förutsättningar att erbjuda god vård ofta arbetar på:

  • Privata vårdcentraler där en eller flera av ägarna arbetar kliniskt
  • Vårdcentraler som inte har några vakanser
  • Mindre vårdcentraler med upp till 4 000 listade
  • Vårdcentraler där verksamhetschefen är läkare

Ytterligare en viktig del i undersökningen är om de tillfrågade specialistläkarna är nöjda med förutsättningarna för att erbjuda en fungerande och fast läkarkontakt. Inom Praktikertjänst svarar 86 procent av de tillfrågade att de är helt eller i stor utsträckning nöjda med detta. Detta kan jämföras med offentliga vårdcentraler där 45 procent anger att de är helt eller i stor utsträckning nöjda med att kunna erbjuda fasta läkarkontakter för sina patienter.

- Vår affärsmodell där alla aktieägare också arbetar i den egna verksamheten skapar en större långsiktighet och lägre personalomsättning. Detta har alltid varit en viktig del av Praktikertjänsts affärsmodell som vi är väldigt stolta över, säger Göran Modin.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Magni, presschef, e-post: erik.magni@ptj.se, telefon: 0703-265098

För att läsa Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015, vänligen klicka här.

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Företaget driver idag 84 vårdcentraler från Malmö i söder till Karesuando i norr. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 269. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy