Skip to main content

Praktikertjänst lanserar Whistle blowersystem

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:00 CET

Ett Whistle blowersystem bygger på det engelska begreppet whistleblower som syftar till en person som påkallar uppmärksamhet för något som inte står rätt till. På svenska brukar man därför säga att man ”visslar” när en anmälan görs.

– Ett av Praktikertjänsts kännetecken är den höga kvalitet vi har i våra verksamheter, och vi lägger mycket möda på att upprätthålla den i alla led. Men i en så stor och spridd verksamhet som vår kan man aldrig garantera att allt är på topp överallt och hela tiden. Det gör det extra viktigt att våra engagerade medarbetare runt om i landet känner att de kan och vågar lyfta eventuella missförhållanden av olika slag, säger Carola Lemne, vd och koncernchef.

Praktikertjänsts whistle-blowersystem finns hos Ethos International, ett företag som är specialiserade på att utreda missförhållanden på arbetsplatser. Kanalen är ett komplement till befintliga rapporteringskanaler i organisationen och omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Systemet ger även medarbetarna möjlighet att rapportera eventuella oegentligheter anonymt om de så önskar.

– Genom att använda en kanal som hanteras av en oberoende part, ökar vi möjligheterna för alla våra medarbetare att hjälpa oss att hitta eventuella missförhållanden, fortsätter Carola Lemne.

I samband med lanseringen får alla medarbetare genomgå en webbaserad utbildning i hur systemet fungerar och hur alla kan bidra till hållbarhetsarbetet inom Praktikertjänst.

För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Persson, personal- och kommunikationsdirektör: 08-789 39 05.

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 120 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 770. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy