Skip to main content

Praktikertjänst Psykiatri tecknar avtal med Stockholms läns landsting om driften av Järvapsykiatrin och öppen- och slutenvård i nordöstra Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2017 08:57 CEST

Lauri Nevonen, vd, Praktikertjänst Psykiatri

Praktikertjänst Psykiatri har tecknat avtal med Stockholms läns landsting om att fortsätta driva Järvapsykiatrin i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt att ta över driften av privat öppen- och slutenvård i nordöstra Stockholm. Avtalen gäller från första kvartalet 2018 och är värda över 400 miljoner kronor per år.

Det var i september 2016 som Praktikertjänst Psykiatri vann den stora kvalitetsupphandlingen av vuxenpsykiatri i Stockholms läns landsting. Beslutet överklagades och efter prövningar i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen har nu avtal tecknats med Stockholms läns landsting.

- Det är naturligtvis en oerhörd lättnad att de juridiska prövningarna är över och att vi äntligen tecknat avtal med Stockholms läns landsting. Nu börjar ett intensivt arbete för att få en så smidig och enkel övergång till Praktikertjänst Psykiatri som möjligt. Vi vill att alla patienter och medarbetare ska känna sig trygga med oss som både vårdgivare och arbetsgivare, säger Lauri Nevonen, vd för Praktikertjänst Psykiatri.

Psykisk ohälsa ökar i Sverige och psykiatrin kämpar med att möta efterfrågan av specialistpsykiatrisk vård. Idag är psykiatriska diagnoser den vanligaste sjukskrivningsorsaken enligt Försäkringskassan.

- Vi behandlar alla patienter med respekt och har förståelse för att alla har en unik sjukdomshistoria. Det är angeläget att alla våra medarbetare får förutsättningar att ge bästa möjliga vård med hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet, säger Lauri Nevonen, och fortsätter:

- Vi vill fortsätta att utveckla kvalitén i verksamheterna, bland annat genom förstärkt patientinflytande, nya e-hälsoinsatser och att knyta exempelvis tandvård och primärvård närmare kroniskt sjuka psykiatripatienter.

Avtalet för Järvapsykiatrin i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista omfattar cirka 60 000 öppenvårdsbesök och 4 000 patienter. Avtalet för de nordöstra länets kommuner Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker, Lidingö stad och Vaxholms stad omfattar cirka 150 000 öppenvårdsbesök och 14 000 patienter samt 32 slutenvårdsplatser. Avtalen gäller till 2021 med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Genom de nya avtalen blir Praktikertjänst Psykiatri – som är en del av vårdkoncernen Praktikertjänst – Nordens största privata psykiatriverksamhet med ansvar för omkring 18 000 patienter.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lauri Nevonen, vd för Praktikertjänst Psykiatri, tel: 0705-43 68 63, e-post: lauri.nevonen@ptj.se

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst finns inom vårdens alla områden. Vi är Sveriges största vårdkoncern och har funnits i mer än 50 år. Våra 1 900 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Det gör att våra tandläkarmottagningar och vårdcentraler återkommande har högst patientnöjdhet enligt externa undersökningar. Omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare till drygt 9 000. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen. www.praktikertjanst.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.