Skip to main content

Praktikertjänsts årsredovisning visar goda resultat för koncernen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 15:29 CEST

Praktikertjänst är fortfarande den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Året 2013 var ett bra år för Praktikertjänst som kunnat återinvestera i verksamheten och göra nya satsningar, visar årsredovisningen från året som nu släppts.

Trots ett visst tapp av verksamhetsansvariga aktieägare fortsatte Praktikertjänst att växa, främst inom hälso- och sjukvårdsområdet som nu står för en majoritet av koncernens omsättning.

Den totala omsättningen har gått upp med 4,7 procent till 9 665 miljoner kronor och antalet anställda har ökat med 23 personer till 8 783. Ökningen i omsättning har skett främst genom prioritering av nya affärer och en god utveckling i dotterbolagen, som ökat sin nettoomsättning med 16 procent. 

-  2013 var ett bra år och vårt affärskoncept har visat att det håller även för externa påfrestningar, till exempel ändringar i de så kallade 3:12-reglerna som ställer personalägda företag för stora svårigheter. Vi kan se tillbaka på året och vara nöjda, säger Erik Strand, vd och koncernchef för Praktikertjänst.

Även patientnöjdheten har visat goda genomslag under året, där Svenskt kvalitetsindex och SKL:s nationella patientenkät visar att Praktikertjänsts tandläkar- och hälso- och sjukvårdsmottagningar fortfarande har de nöjdaste patienterna.

Här hittar du Praktikertjänsts årsredovisning 2013.Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 000 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 783. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag som står för cirka 15 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera