Skip to main content

Praktikertjänsts rehabpatienter fortsatt nöjda

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 08:30 CET

Vårdkoncernen Praktikertjänst har för tredje gången genomfört en nationell enkät bland sina patienter inom rehabverksamheten. Årets undersökning visar att patienterna fortsatt upplever Praktikertjänsts rehabverksamhet som en av de ledande i landet och 98 procent anger att de är nöjda med bemötandet de fått.

Vartannat år sedan 2011 har enkäten skickats ut till patienter i alla delar av landet för att säkerställa kvaliteten och bemötandet inom Praktikertjänsts rehabverksamhet. Frågorna handlar om tillgänglighet, valfrihet, bemötande, delaktighet och nöjdhet med behandlingar och undersökningar.

- För oss är det oerhört viktigt att säkerställa att våra patienter är nöjda med alla aspekter av vår verksamhet – från tillgänglighet på mottagningarna till bemötandet i behandlings- eller undersökningssituationen. Vi är givetvis väldigt glada att resultaten fortsatt är på en mycket hög nivå, säger Göran Modin, affärsområdeschef primärvård och rehabilitering på Praktikertjänst.

Några av resultaten som framkommit i undersökningen är att 87 procent av patienterna uppger att de känner sig delaktiga i planeringen av deras behandling, 98 procent är nöjda med det bemötande de fått, och 91 procent är nöjda med den behandling eller undersökning de fått. På frågan om de skulle rekommendera mottagningen till någon annan svarar 98 procent jakande.

- Vi jobbar hela tiden för att utveckla vår verksamhet. Bland annat är det fortsatt viktigt att koppla ihop rehab med vår övriga verksamhet och att mer självklart vara en naturlig del av vårdflödet. Det arbetet kommer vi nu att fortsätta driva framåt, säger Göran Modin.

Undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter under slutet av 2015 och antalet respondenter är 2641.

För mer information eller för att ta del av undersökningen i sin helhet, vänligen kontakta:

Erik Magni, presschef Praktikertjänst AB

E-post: erik.magni@ptj.se

Telefon: 0703-265098

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 269. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy