Skip to main content

Rehabverksamheterna i Praktikertjänst har mycket nöjda och delaktiga patienter

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 13:13 CET

Patientenkäten som genomförts på våra rehabverksamheter 2013 har visat på ett fantastiskt resultat.

Det är andra gången vi genomför undersökningen, i år har vi inkluderat hela rehabverksamheten medan den patientenkät som genomfördes 2011 enbart riktade sig mot sjukgymnaster.

Våra patienter är fortsatt mycket nöjda.

Hela 97 procent av patienterna som svarat på patientenkäten är nöjda med bemötandet hos Praktikertjänsts verksamheter och 84 procent känner sig delaktiga vid planeringen av sin behandling hos oss.

Nästan 98 procent av rehabverksamheternas patienter skulle rekommendera mottagningen till någon annan.

– Det är roligt och glädjande att våra patienter är så nöjda med våra verksamheter. Det görs ingen nationell patientenkät på rehabverksamheterna likt den som görs inom primärvården, vilket är synd. Vi är dock stolta över det förtroende vi får från våra patienter, säger Elisabet Linder, kvalitetschef Hälso- och sjukvård.

Praktikertjänst patientenkät på rehabverksamheter 2013 fick in 2040 enkätsvar fördelat på 48 verksamheter i 12 landsting.

Några av kommentarerna från patienterna: ”Den bästa sjukgymnastik jag varit med om”, ”Både kropp och själ mår bra här”, ”Personligt bemötande, flexibilitet i behandling, öppna för önskemål”, ”Mottagandet och behandlingen är absolut i topp”, ”Personalen tar sig alltid tid och är aldrig stressade trots tidspress.”

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 120 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 770. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag som står för cirka 15 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera