Skip to main content

Remissvar Ordning och reda i välfärden – tuffare kvalitetskrav skapar verkliga vinster i välfärden

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 09:07 CET

Urban Englund, styrelseordförande, Praktikertjänst

Utgångspunkten för delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) är att föreslå regler om vinstbegränsningar i privat drivna välfärdsföretag. Praktikertjänst avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.

Praktikertjänst är Sveriges största vårdkoncern och ägs av 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på vårdmottagningar runt om i landet. Praktikertjänst bedömer att utredningens förslag skulle få betydande negativa konsekvenser för valfriheten och kvaliteten i välfärden, vilket drabbar landsting/regioner och enskilda patienter.

- Debatten om privata och offentliga vårdgivare har hamnat snett och utgår ofta från en missuppfattning om att privata aktörer tummar på kvaliteten för att skapa ökad vinst. Det är tvärtom. Hög kvalitet lönar sig. Det bekräftas i de oberoende patientundersökningar som genomförs och där privata vårdgivare under förra året stod för 74 av de 100 bästa vårdcentralerna i Sverige, säger Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande i Praktikertjänst.

Den ensidiga fokuseringen på vinstbegränsningar är både felriktad och feltänkt. Vinstbegränsningar är fel medicin om regeringen vill komma åt aktörer som inte håller måttet. Förslaget bör istället fokusera på tydliga kvalitetskrav på både privata och offentliga utförare, att kvaliteten följs upp och att det införs sanktioner mot alla verksamheter som inte lever upp till kraven.

- Att begränsa möjligheterna för de privata välfärdsföretagen är direkt kontraproduktivt om man vill lösa alla välfärdsutmaningar vi står inför. Tvärtom är det viktigt att valfriheten får fortsätta, att anställda i välfärdssektorn får bästa möjliga arbetsförutsättningar och att varje skattekrona används så effektivt som möjligt, säger Erik Strand, vd och koncernchef på Praktikertjänst.

Utöver detta koncernövergripande remissvar så har ett stort antal verksamheter inom Praktikertjänst skickat in egna remissvar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst finns inom vårdens alla områden. Vi är Sveriges största vårdkoncern och har funnits i mer än 50 år. Våra 1 900 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Det gör att våra tandläkarmottagningar och vårdcentraler återkommande har högst patientnöjdhet enligt externa undersökningar. Omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare till drygt 9 000. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen. www.praktikertjanst.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy