Skip to main content

Träffa Praktikertjänst i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 10:00 CEST

Under årets politikervecka i Almedalen finns vårdkoncernen Praktikertjänst på plats och står bland annat som värd för veckans enda tandvårdsseminarium. Ett flertal seminarier och evenemang på teman som munhälsa, sjukskrivningar, psykisk ohälsa och effektiva vårdkedjor står på agendan.

Praktikertjänst arrangerar under veckan tre seminarier, samtliga torsdagen den 6 juli. Tillsammans med vårdens beslutsfattare diskuterar vi framtidens utmaningar.

Så fick Sverige världens bästa munhälsa

Den offentliga och privata tandvården har gått sida vid sida och utvecklats under hela 1900-talet. Men var befinner sig tandvården idag? Vad tycker patienterna om dagens system och de hälsoklyftor som finns och vad består de av? Varmt välkommen till Almedalens enda seminarium om tandvård för att diskutera de stora samhällsutmaningarna för tandvården idag och i framtiden.

Tid och plats: 6 juli kl. 8.15-9.30 på Mellangatan 1 i Visby

Medverkande: Bengt Franzon, Malmö högskola, Jacob Hallencreutz, koncernchef Svenskt Kvalitetsindex, Göran Gynther, tandvårdschef Folktandvården Region Gotland, och Peter Stade, tandläkare och delägare i Praktikertjänst. Seminariet modereras av Anders Jonsson, tandläkare och delägare i Praktikertjänst.

Primärvårdens ansvar och möjligheter i arbetet med minskad sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa

En stor samhällsutmaning är den ökade psykiska ohälsan som ofta leder till sjukskrivningar. Vissa åldersgrupper är även överrepresenterade. Vilken roll och vilket ansvar har primärvården i arbetet kring att ge rätt möjligheter för att korta vägen tillbaka till egen försörjning? Och vilka metoder och verktyg bör och kan man använda inom primärvården?

Tid och plats: 6 juli kl. 9.45-11.00 på Mellangatan 1 i Visby

Medverkande: Johan Forssell, vice ordförande (M) Socialförsäkringsutskottet, Jonas Sommar, verksamhetschef Visborgs vårdcentral, Praktikertjänst, Eva Olofsson, ordförande beredning för primärvård och äldreomsorg, SKL, Marina Tuutma, ordförande och allmänmedicinsspecialist, Svenska Distriktsläkarföreningen, och Jonas Ålebring, ordförande och ST-läkare, SYLF. Seminariet modereras av Göran Modin, affärsområdeschef Hälso- och sjukvård, Praktikertjänst.

Genom vilka vårdkedjor avlastar vi sjukhusen på mest effektiva sätt?

Patienter som idag anses medicinskt färdigbehandlade blir kvar på sjukhusen då det saknas fungerande vårdkedjor. Hur kan de olika aktörer som finns inom sjukvården hitta lösningar där patienter är på rätt vårdnivå vid rätt tillfälle? Diskussionen kommer beröra var utmaningarna och problemen finns för att patienten vid varje enskilt tillfälle ska få rätt nivå på vård och rehabilitering.

Tid och plats: 6 juli kl. 11.30-12.45 på Mellangatan 1 i Visby

Medverkande: Agnetha Karlsson, statssekreterare (S), Socialdepartementet, Claes Hultling, Spinalis och Karolinska universitetssjukhuset, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Emma Spak, samordnare nära vård, SKL, och Maria Holmberg, vd, Praktikertjänst N.Ä.R.A. Seminariet modereras av Elisabeth Norén, allmänläkare och verksamhetschef geriatrik, Praktikertjänst N.Ä.R.A.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst finns inom vårdens alla områden. Vi är Sveriges största vårdkoncern och har funnits i mer än 50 år. Våra 1 900 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Det gör att våra tandläkarmottagningar och vårdcentraler återkommande har högst patientnöjdhet enligt externa undersökningar. Omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare till drygt 9 000. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen. www.praktikertjanst.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera