Skip to main content

KÄRRTORPS GYMNASIUM VILL GÖRA SKILLNAD

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 11:07 CET

Kärrtorps gymnasium bjuder in Prata Om Alkohol för att få inspiration och praktiska exempel för ett givande alkoholförebyggande arbete i skolan.

Enligt nya studier från CAN konsumerar 83 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet alkohol och samma svenska ungdomar ligger i det europeiska toppskiktet av dem som dricker mest, sett till mängden alkohol per tillfälle.

Per Hazelius projektledare för Prata Om Alkohol säger, ”I Stockholmsområdet liksom i övriga Sverige konsumerar tyvärr många ungdomar alkohol. Prata Om Alkohol är en etablerad skolsatsning som är inne på sitt fjärde år i arbetet med att påverka ungas attityd till alkohol och skjuta upp deras eventuella alkoholdebut. Prata Om Alkohol har tagits emot på ett positivt sätt i på Kärrtorps gymnasium och vi vill därför ge ytterligare inspiration för ett effektivt arbete mot ungdom och alkohol i kommunen”.

Kartläggningar visar att traditionell, upplysande undervisning om alkohol inte har de effekter på elevernas beteende som man förväntat sig. Samtal och dialog med eleverna i kombination med rollspel är det som har visat sig fungera bäst. Prata Om Alkohol består av konkreta klassrumsövningar som bygger just på denna pedagogik.

"Vi har ett förebyggande arbete vad gäller elevhälsa genom elevhälsoteam, mentorer och kamratstödjare. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt gör uppföljning av frånvaro och dess orsaker genom utvecklingssamtal. Den fortbildning vi nu får av Prata Om Alkohol ser jag som ett viktigt komplement till vårt förebyggande arbete med elevernas hälsa.", avslutar Jan Lysén biträdande rektor på Kärrtorps gymnasium.

Beskrivning av Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol är ett metodmaterial anpassat för alkoholförebyggande arbete i skolan. Prata Om Alkohol finns idag i 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier. Det syftar till att förmå ungdomar att inte dricka alkohol och utgår från deras egna förutsättningar, erfarenhet och situation. Prata Om Alkohol bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. Fokus ligger därmed på att lär ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata om alkohol är en satsning som Sprit och Vinleverantörsföreningen drog igång för att komma till rätta med ungdomars dåliga attityd till alkohol och att alkoholdebuten sker i allt lägre åldrar. Prata om alkohol startade år 2006.

Kontakt Prata Om Alkohol: Per Hazelius 08-410 214 64 eller info@prataomalkohol.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy