Skip to main content

Alltför lätt för ungdomar att få tag i alkohol

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:19 CEST

Inför sommaravslutningarna visar en färsk studie från Demoskop att 8 av 10 ungdomar i åldern 15-17 som dricker har alltför lätt att få tag i alkohol. Studien som gjorts på uppdrag från den alkoholförebyggande satsningen Prata Om Alkohol visar att vi måste få bort den alltför lättåtkomliga och illegala alkoholen som säljs till våra ungdomar.

Försommarens festligheter bland ungdomar är ofta dränkta i alkohol. Ny teknik och strömmen av illegal öl, sprit och vin innebär en mer tillgänglig alkohol än någonsin. Alkoholen som säljs går att få tag på dygnet runt och är ofta billigare än den som köps på systembolaget. Det passar utmärkt för en priskänslig kundgrupp som ungdomar.

Centralorganisationen för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) senaste rapport visar att 5 av 10 ungdomar i nian får tag på alkohol från Systembolaget, alkohol som någon köpt ut åt dem. Var resterande alkohol kommer ifrån är enkelt att gissa, svaret ges i Tullverkets senaste beslagsrapport som visar ännu en ökning av införseln av illegal sprit, vin och öl till Sverige.

En grundpelare i svensk alkoholpolitik är att försäljning av alkohol ska vara kontrollerad i syfte att begränsa tillgängligheten och skydda våra unga. Den nya studien från Demoskop som visar att 8 av 10 ungdomar inte har några som helst problem att få tag på alkohol, trots att de inte har laglig ålder inne. De frågar kompisar, syskon eller ännu värre; har ett telefonnummer till langare som levererar inom en halvtimme.

Per Hazelius, projektledare Prata Om Alkohol säger,
- Situationen är alarmerande. Ungdomsåren är en tid då man prövar och utvecklar en egen identitet. Lättillgänglig alkohol ökar förstås risken för att unga börjar dricka och är den dessutom insmugglad är den ofta billigare och därmed extra intressant för denna målgrupp. Om alkohol används på fel sätt kan den kosta massor; inte bara pengar utan våld, känslor och skuld. Därför har vi i Sverige bestämt att de under arton inte ska betala den räkningen.

Kontakt E-post: info@prataomalkohol.se Tel: 08-410 214 64

Läs pressmeddelande inklusive tabeller >>

Prata Om Alkohol är ett vetenskapligt testat skolprogram framtaget för hälsofrämjande undervisning i skolan och idrotten. Programmet har sedan starten 2006 drivits av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media AB (www.kkm.se) med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL, www.spritochvinleverantorerna.se) och Sverige Bryggerier (www.sverigesbryggerier.se). Prata Om Alkohols metodmaterial för skolan är idag beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy