Skip to main content

SKOLSATSNING MOT UNGDOM OCH ALKOHOL INFÖR HÖSTLOVET

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 13:22 CEST

Arbetet mot ungdom och alkohol är viktigt inför höstlovet. På Arenan i Falun genomförs därför en gemensam fortbildning med Prata Om Alkohol för att ge skolpersonal och fritidsledare inspiration och praktiska exempel för ett effektivt alkoholförebyggande arbetet.

Enligt de senaste studierna från CAN konsumerar 58 procent av pojkarna och 65 procent av flickorna i årskurs 9 alkohol. Samma svenska ungdomar ligger i topp sett till ungdomar som intensivkonsumerar i Europa. Höstlovet är tyvärr en av de perioder på året då ungdomar ofta kommer i kontakt med alkohol för första gången.

Jocke Wredelius från Arenan i Falun kommun säger, ”I likhet med övriga Sverige har Falun ett problem med unga som dricker alkohol. Att begränsa ungdomars alkoholkonsumtion har länge varit en viktig hälsofråga för oss. Regeringen betonar långsiktighet och det lokala arbetets betydelse. Prata Om Alkohol har tagits emot på ett positivt sätt och erbjuder något som vi efterfrågar”.

Kartläggningar visar att traditionell, upplysande undervisning om alkohol inte har de effekter på elevernas beteende som man förväntat sig. Samtal och dialog med eleverna i kombination med rollspel är det som har visat sig fungera bäst. Prata Om Alkohol består av konkreta klassrumsövningar som bygger just på denna pedagogik.

"Som vi vet konsumerar tyvärr en stor andel ungdomar i Falun alkohol. Kombinerar vi det med att svenska ungdomar i många fall har en dålig attityd till alkohol får vi konsekvenser. Prata Om Alkohol finns idag i 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier. Vårt arbeta har så här långt varit lyckosamt och vi arbetar långsiktigt för att påverka ungas attityd till alkohol och skjuta upp en eventuell alkoholdebut”
, avslutar Prata Om Alkohols projektledare Per Hazelius.

Plats: Arenan
Tidpunkt:
torsdagen den 28/10 kl. 14-17
Kontakt Falun kommun:
Jocke Wredelius 023-824 39 eller jocke.wredelius@falun.se
Kontakt Prata Om Alkohol:
Tel 08-410 214 64, e-post info@prataomalkohol.se

Beskrivning av Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol
är ett metodmaterial anpassat för alkoholförebyggande arbete i skolan. Det syftar till att förmå ungdomar att inte dricka alkohol och utgår från deras egna förutsättningar, erfarenhet och situation. Prata Om Alkohol bygger på samtalsbaserad undervisning och fokus ligger därmed på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata om alkohol
är en satsning som Sprit och Vinleverantörsföreningen drog igång för att komma till rätta med ungdomars dåliga attityd till alkohol och att alkoholdebuten sker i allt lägre åldrar. Prata om alkohol startade år 2006.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy