Skip to main content

Unik kracker för utveckling av flytande lignin invigd

Nyhet   •   Maj 12, 2017 10:59 CEST

Ett klipp för nya biodrivmedel. RISE vd Pia Sandvik flankerad av Preems vd Petter Holland (t.v) och Magnus Marklund, vd RISE ETC (t.h).

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry-hydrokracker för skogsbaserad grön diesel i Piteå. Här kan vi utveckla och testa tekniken för att göra lignin flytande och använda som råvara för än mer förnybara drivmedel.

Lignin är en huvudbeståndsdel i trä, varför metoden att kracka lignin kan bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska transportsektorns miljöpåverkan.

– Vår vision är att vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Petter Holland, vd för Preem, som är en av projektets finansiärer och som medverkade vid invigningen.

– Att vara ledande innebär för oss också att ibland ta kalkylerade risker. Vi ser dock ingen risk med slurry hydrokrackern utan vi ser den som en mycket spännande pilot som vi kommer att ha stor nytta av. Den förväntade kommande reduktionsplikten för drivmedel är bra och ger oss för första gången långsiktiga spelregler, säger Petter Holland.

– Krackern ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030, säger Pia Sandvik, vd för forskningsinstitutet RISE, som också är en av finansiärerna av projektet. I Piteå finns alla förutsättningar i form av en stark kombination av en engagerad industri, forskning och institut för att kunna ta en process hela vägen till full skala.

Första i sitt slag
Krackern, som är placerad vid RISE Energy Technology Center, ETC, i Piteå, är den första i sitt slag i landet. Den erbjuder möjligheten att studera hela värdekedjan – från råvara till biodiesel. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av biodrivmedel baserade på lignin, vilket är en förnybar råvara.

Den svenska skogen erbjuder fantastiska möjligheter att minska Sveriges beroende av fossila bränslen. En bedömning visar att bortåt två miljoner ton svartlutslignin kan utvinnas per år från svenska massabruk. Detta kan ge ett väsentligt tillskott av förnybara drivmedel.

Öppen anläggning
Slurry hydrokrackern är en öppen anläggning och därmed tillgänglig för forskare från såväl akademi som företag. Med sin storlek är den ett viktigt steg för uppskalning av metoder att kracka ligninbaserade biooljor till biodrivmedel, vilket exempelvis omfattar utveckling av lämpliga katalysatorer, inverkan av olika biooljor, utformning av inmatning i processen, korrosionsstudier, process- och produktutveckling.

Hela investeringen i pilotanläggningen är på drygt 13 miljoner kronor. Bakom anläggningen står ett konsortium bestående av Preem, RISE ETC, Chalmers och entreprenörsbolaget SunCarbon med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Preem, Stiftelsen Energitekniskt centrum i Piteå och RISE.


För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, +46 (0)70 450 10 01
Niclas Brantingson, presschef, +46 (0)70 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.