Skip to main content

Framtidens bränsle i Kungens kurva

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 14:15 CEST

Idag invigs det första tankstället för fordonsbränslet BioDME (Di-Metyl-Eter) i Kungens kurva, Stockholm. BioDME ger 95 % lägre utsläpp jämfört med fossil standarddiesel.

Det nya tankstället för BioDME ingår i ett gemensamt fälttest mellan Volvo Lastvagnar, Chemrec AB och Preem. Ytterligare tre tankställen öppnas under hösten i Göteborg, Jönköping och Piteå.

- Vi arbetar med flera olika spår för att höja andelen förnybara råvaror i framförallt diesel. BioDME har mycket goda miljöprestanda och fälttesterna kommer att ge oss, Volvo och tillverkaren Chemrec värdefull erfarenhet om produktion, distribution och drift, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB.

I en parallell satsning invigdes i augusti Preems bioraffinaderi i Göteborg, vilken är den första anläggningen i världen att kommersiellt producera standarddiesel av miljöklass 1 (MK1) baserad på restprodukter från den svenska skogen.


Kontakt
Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01

Företagsfakta (avser helår 2009)
PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapaciteten över 18 miljoner kubikmeter råolja vid våra två helägda raffinaderier vilket gör Preem till Nordens största raffinör. Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg är två moderna och högeffektiva raffinaderier som ligger i framkant när det gäller framställning av miljöanpassade petroleumprodukter. Över 2/3 av vår produktion exporteras till ett värde av drygt 38 miljarder kronor. Det gör oss till ett av landets större exportföretag. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 400 Preemstationer och 215 TruckStops/tankställen för tung trafik. Preem AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi ca 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. Preems omsättning var 73,6 miljarder kronor under 2009. Mer information finns på vår webbsida www.preem.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy