Skip to main content

Ny driftcentral förbättrar arbetsmiljö och säkerhet på Preemraff Lysekil

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 13:58 CEST

Fredagen den 14 juni inviger Preemraff Lysekil en ny driftcentral. Den 4800 kvadratmeter stora byggnaden är en av de större byggnationerna som genomförts i regionens näringsliv under de senaste åren. Med sin spektakulära utformning i sex våningsplan har modern teknik kombinerats med en arbetsmiljö i toppklass. Byggnaden är också konstruerad för att klara mycket stora påfrestningar om en explosionsolycka skulle inträffa. 

Säkerhet är ett av de viktigaste fokusområdena inom Preems verksamhet. Den nya driftcentralen är en viktig investering som höjer nivån ytterligare. Med sin platsgjutna stomme av betong är byggnaden dimensionerad att stå emot en gasmolnsexplosion med ett dimensionerade grundtryck på 200 mbar, eller två ton/m². Den runda utformningen av kontrollrumsbyggnaden, med smala och höga fönster, bidrar till att öka motståndskraften. Uppvärmning sker via överskottsvärme från processen. 

Även arbetsmiljö och kommunikation har varit viktiga drivkrafter bakom investeringen. Närmare 250 personer, som tidigare varit utspridda över området, samlas nu i samma byggnad. Särskild hänsyn har tagits till arbetsmiljön för den skiftgående personalen i kontrollrummet, där många grupper arbetar samtidigt med att övervaka, styra och optimera produktionsprocesserna. Arkitekterna har bland annat arbetat med akustiken, som varit svår att hantera i det runda rummet. En del av lösningen har varit akustikputs på väggarna och speciella paneler vid arbetsplatserna. I rummet finns också ett ljustak som simulerar dygnsrytmen.

- Vi är mycket stolta över vår nya driftcentral. Vi har satt säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet i fokus och ser fram emot att jobba i en modern och skräddarsydd miljö, säger Peter Abrahamsson, chef Preemraff.

Fakta:
Total investering: 192 MSEK 
Byggtid: cirka två år  
Bruttoarea: 4800 m²
Stomme av betong: 3600 m³
Armeringsstål: ca 385 ton
Grundläggning till fast berg via betongfundament och borrpålar

För mer information:
Teresia Christborn, Informationsansvarig Preemraff, mobil 010-45 03 818, epost teresia.christborn@preem.se

Thomas Ögren, Presschef, mobil 070-450 10 01, epost thomas.ogren@preem.se


PREEM AB är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan över 18 miljoner m3 raffineras vid de båda helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa.