Skip to main content

Ny Såifaanläggning vid Örebro Truckstop

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 15:52 CEST

Den 28 maj invigdes Preems Såifaanläggning vid Örebro Truckstop. Anläggningen är en av Sveriges största och mest moderna anläggningar för tung trafik med fem pumpar och skärmtak för väderskydd. Yrkestrafiken kan här tanka drivmedel med förnybart innehåll, såsom ACP Evolution Diesel och Biodiesel 100 samt AdBlue, och anläggningen är förberedd för att kunna anpassas till framtidens fossilfria drivmedelsalternativ. Såifaanläggningen är kontokortsbaserad och vänder sig i första hand till den tunga- och lätta yrkestrafiken.

- Örebro Truckstop är tänkt att bli en av Nordens mest kompletta anläggningar för den tunga trafiken. Med tanke på Örebros profil som logistikcentrum och Preems strategi att finnas lättillgängliga i trafikintensiva områden är detta en viktig stationsetablering för oss, säger Ulf Hegwall, försäljningschef för tung trafik på Preem.

Örebro Truckstop är placerat vid korsningen E18/E20 sydväst om Örebro, invid Berglunda industriområde. Hela området beräknas vara klart i mars 2014. Initiativtagare och drivande i utvecklingen av truckstopet är kommunen och det Örebrobaserade entreprenadföretaget Engströms. Utöver Preems Såifaanläggning kommer truckstopet att erbjuda flera typer av servicefunktioner för lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner, såsom säkerhetsparkering, verkstad, reservdelsbutik, tvätthallar, trafikbutik och bistro.

- Vi kände till att Preem länge haft planer på att etablera en Såifaanläggning i området. De kontaktade oss när det blev klart med Örebro kommun att det var Engströms som skulle bygga och äga det nya truckstopet. Vi tycker att Preems arbete med utveckling av hållbara drivmedel, som till exempel deras Evolution Diesel, är både viktigt och intressant och är mycket positiva till att Preem valde Örebro Truckstop för deras stora satsning i området, säger Jan-Olow Engström, VD på Engström Entreprenad.

Preem erbjuder genom Såifakortet sammanlagt upp till 600 stationer anpassade för yrkestrafiken.

Adressen till den nya Såifaanläggningen är Berglundavägen 10, industriområdet Berglunda/Pilängen, GPS-koordinater Lat 59,23696/Long 15,13484.


PREEM AB är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan över 18 miljoner m3 raffineras vid de båda helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa.