Skip to main content

Nykvarns nya logistikpunkt förstärks med Preems stationsetablering

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 13:47 CEST

Igår togs första spadtaget för Preems nya drivmedelsstation vid logistikpunkten Stockholm Syd/Mörby industriområde i Nykvarns kommun. Med den nya anläggningen, som vänder sig till såväl privatbilister som yrkestrafik, ökar attraktionskraften och underlättar en fortsatt utveckling av området.


På plats för det gemensamma spadtaget var kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg, Bygg-Fasts VD Peter Bellevik samt Preems marknadsdirektör Andreas Viefhaus.

- Den direkta anslutningen till E20 och närheten till skärningspunkten mellan E20 och E4 samt Svealandsbanan med snabbtåg till Stockholm, gör att Mörby industriområde lämpar sig mycket väl som en knutpunkt för företag med inriktning på logistik, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

- Stationen i Nykvarn blir en av våra fem nya bemannade stationer i Mälardalsområdet under 2013. Vi ser Nykvarn som en viktig del i Preems nysatsning i detta område, säger Andreas Viefhaus, marknadsdirektör på Preem.

Förutom drivmedel med högt innehåll av förnybara råvaror, så som ACP Evolution Diesel och E85 kommer det även att finnas en Renofin biltvätt som har en egen reningsanläggning där 80 % av tvättvattnet återanvänds. Den bemannade butiken kommer att erbjuda drive-in för försäljning av mat och dryck av Preems freshfoodkoncept och erkänt goda kaffe.

Det nya området Stockholm Syd/Mörby ska rymma plats för logistik, men även verksamheter inom industri, kontor och andra delar inom näringslivet kan bli aktuella för inflyttning. Flera kända företag har redan etablerat sig i området.

Drivmedelsanläggningen ligger i anslutning till trafikplats Nykvarn, dvs. avfarten E20 och väg 509 mot Järna. Fastighetsutvecklare är Bygg-Fast som står för fastighetsägande, projektering och byggnation av stationen.

- Vår ambition med markförvärvet är att kunna vara delaktig i Nykvarns utveckling i Mörby industriområde. Att starta projektet med Preem känns mycket positivt och möjliggör en fortsatt utveckling av området med flera andra verksamheter i Mörby och Nykvarns kommun, säger Peter Bellevik, Bygg-Fasts VD. 

Planerat startdatum är i december 2013.


PREEM AB är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan över 18 miljoner m3 raffineras vid de båda helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa.