Skip to main content

Operativt starkt halvår av Preem

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 07:19 CEST

Preems resultat ackumulerat för första halvåret 2012 blev, efter finansiella poster och före skatt, 492 MSEK (1 247). Omsättningen för halvåret, inkl punktskatter, steg till 59 086 MSEK (50 644).

- Med bakgrunden av den fortsatta oron i den globala ekonomin är jag mycket nöjd med vårt halvårsresultat trots att utfallet är lägre än föregående år. Resultatet efter finansiella poster har påverkats negativt av lagerförluster på över 2 miljarder mot jämförande period 2011 vilket orsakats av sjunkande världsmarknadspriser på råolja och raffinerade produkter. Exklusive lagereffekter har vårt operativa resultat däremot stärkts kraftigt till 1 479 MSEK (124) vilket är ett utfall på en kundanpassad produktmix tillsammans med en effektiv drift och hög tillgänglighet på våra raffinaderier, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Lagerprisförlusterna för första halvåret 2012 blev -774 MSEK jämfört med lagerprisvinster på 1 306 MSEK för motsvarande halvårsperiod 2011. Råoljepriset sjönk under första halvåret 2012 från 106 dollar till 94 vid periodens slut medan dollarkursen i stort legat på samma nivå. Produktionen ökade volymmässigt med 5 % till 9 671 KM3 (9 209). Värdet av Preems export steg till 35 200 MSEK (27 100).

- På marknadssidan bibehåller Preems stations- och företagsförsäljning sin positiva resultatutveckling. De senaste årens kontinuerliga arbete med att effektivisera och förbättra stationsnätet har gett allt bättre effekt. I år har vi också ökat andelen förnybart ytterligare i Evolution diesel vilket är en viktig beståndsdel i vårt klimatarbete och utvecklingen mot mer miljöanpassade drivmedel. Vi har kommit en bit på väg, säger Petter Holland.

För mer information:
Thomas Ögren, Presschef, mobil 070-450 10 01, epost thomas.ogren@preem.se


Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2013 var Preems omsättning 89 miljarder SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy