Skip to main content

Preem och Chalmers i fördjupat samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 13:21 CEST

Chalmers kompetens inom energiområdet är en viktig förutsättning för att industrin ska kunna växa och utvecklas i regionen. Nu har Chalmers och Preem tecknat ett nytt treårigt samarbetsavtal om effektivare produktion och användning av energiråvaror. Målet är att utveckla nya energiformer, med biobränsle i fokus, som successivt fasar ut de gamla systemen.

- Vi är glada att kunna teckna ännu ett avtal med en industri som har framsynt aktivitet i regionen. Chalmers har nu formerat sig för att med en helhetssyn kunna möta samhällets och industrins behov med det gemensamma målet att utveckla kompetenser och hitta lösningar på framtidens utmaningar, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Ramen för Preems nya åtagande om finansiering av projekt- och forskningsinsatser är 10,2 miljoner kronor under en treårsperiod. Samarbetet mellan Preem och Chalmers inleddes 2007. Tillsammans med forskare på Chalmers gjordes ett antal förstudier för att undersöka hur andelen biokomponenter i råoljan kan öka och hur man kan skräddarsy nya bränslen, som exempelvis syntetisk biodiesel eller dimetyleter, DME.

- Med vår tidigare gemensamma förstudie som underlag kan vi nu koncentrera oss på att förbättra egenskaperna på de gröna råvaror vi idag arbetar med. Med hjälp av Chalmers spetskompetens inom energiområdet är vår målsättning bland annat att förädla de förnybara dieselprodukter vi har lanserat hitintills så att de blir mer köldtåliga och kan ersätta vanlig diesel i alla typer av fordon och i alla klimat, säger Michael G:son Löw, vd Preem.

 

I dag har Preems raffinaderier 25 procent lägre koldioxidutsläpp än motsvarande medelraffinaderi i Europa. Trots det hör företaget till dem som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Målet för Preem är att utveckla sina processer för att kunna ta hand om utsläpp och spillvärme på ett klimatsmart sätt. Därför är även energieffektivisering, bioraffinering och koldioxidavskiljning, områden där Chalmers är med och leder utvecklingen, högintressanta områden för ökat samarbete.

Med en samlad kompetens från Chalmers forsknings- och utvecklingsexpertis, kombinerat med nyckelpersoner från Preems driftorganisation, ställs förhoppningarna högt på lösningar som skall bidra till ytterligare utvecklad prestanda och minskningar av utsläppen.
- Det fördjupade samarbetet med Preem kommer även andra att ha nytta av på sikt. Den samlade kompetens och det breda angreppssätt som finns inom våra styrkeområden gör Chalmers till en mötesplats där vi, tillsammans med både privat och offentlig sektor kan definiera gemensamma målbilder som kräver att kompetens och styrka samspelar för en konkurrenskraftig hållbar framtid, säger Karin Markides.

Bilder till media >>>

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Rydehell, Chalmers styrkeområde Energi,
tel. 070-5636960
Thomas Ögren, Preem, tel. 070-4501001
Karin Markides, Chalmers rektor, tel. 031 772 2551

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy