Skip to main content

Preem och Chalmers i förnyat forskningssamarbete

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 13:52 CEST

Tuff konkurrens, med ökade krav och kundförväntningar på allt bättre klimat- och miljöprestanda, kräver effektiv samverkan mellan forskning och näringsliv. Preem satsar därför 17,5 miljoner kronor på ett utökat samarbete med Chalmers inom forskning, kompetensutveckling och nätverkssamverkan.

Svensk industri ligger väl framme inom teknik- och industriproduktion. På en allt mer konkurrensutsatt energimarknad krävs hela tiden förbättringar av teknik och processer för att kunna framställa allt bättre bränslen och drivmedel som motsvarar framtidens kundbehov samt möter de allt viktigare klimat- och miljökraven.

- Energieffektiva och driftsäkra anläggningar är viktiga för att klara konkurrensen samtidigt som vi måste utveckla nya, allt bättre bränslen med nya råvaror. Samarbetet med Chalmers har hjälpt oss både kring energioptimering av anläggningar och utveckling av produkter och processer, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Chalmers rektor Karin Markides är glad för Preems utvecklade satsning på samarbete.

- Strategiska samarbeten med näringslivet är en av grundstenarna i Chalmers forskning och utbildning. Det är ett sätt för Chalmers att bidra till industriell och ekonomisk utveckling. Dessa samarbeten ger våra forskare, doktorander och studenter de bästa tänkbara förutsättningarna att leverera bra lösningar och ny konkurrenskraft, säger Karin Markides.

Styrkeområde Energi samordnar Chalmers forskning om de energilösningar som skapar hållbara energisystem i världen.

- Det är kul att jobba med Preem som både söker och använder möjligheter att minska transportsektorns oljeberoende. Forskarna har uppskattat samspelet och kunnat se hur resultat tagits tillvara. Vi lär oss också vad som fungerar i industrin och jag hoppas detta gör att både forskningen och utbildningen av ingenjörer på Chalmers blir bättre, säger Tomas Kåberger, professor och ansvarig för samarbetet på Chalmers.

I samband med Almedalsveckan lanserar Preem en förbättrad Evolution Diesel med upp till hela 35 % förnybar råvara vilket reducerar koldioxidutsläppen med upp till 31% jämfört helt fossil diesel. Det nya samarbetet med Chalmers kommer att ytterligare stärka Preems möjligheter att möta allt hårdare krav på bättre drivmedel med lägre utsläpp av klimatgaser.

Avtalet omfattar 17,5 miljoner kronor och löper på fem år. Det omfattar forskning och teknikutveckling, kompetensöverföring, mötes- och seminariesamverkan.

För mer information:
Thomas Ögren, Presschef Preem, 070-450 10 01, thomas.ogren@preem.se
Tomas Kåberger, Chalmers, tomas.kaberger@chalmers.se


PREEM AB är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan över 18 miljoner m3 raffineras vid de båda helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.