Skip to main content

Starkt första halvår för Preem

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 10:21 CEST

Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2015 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2 190 MSEK (-409 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive
punktskatter, minskade till 34 927 MSEK (43 826 MSEK) och beror främst på ett kraftigt lägre oljepris jämfört med förra året.

Råoljepriset har fortsatt varierat under första halvåret och låg i utgången av juni på 61 dollar per fat. Jämfört med samma period föregående år är det en kraftig nedgång från 111 dollar per fat. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till
2 320 MSEK (-136 MSEK) för årets första 6 månader.

– Det positiva resultatet beror främst på mycket goda raffineringsmarginaler under de två första kvartalen som ligger kraftigt över förra årets marginaler. Det råder ett stort utbudsöverskott på råolja just nu, medan efterfrågan på färdiga raffinerade produkter är fortsatt stark i förhållande till tillgänglig raffinaderikapacitet. Våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil har haft hög tillgänglighet i produktionen utan några driftsstörningar och produktionen under första halvåret 2015 ökade med 6 % jämfört med samma period föregående år, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem.

Försäljningen på den svenska drivmedelsmarknaden har haft en förbättrad lönsamhet med ökade volymer under första halvåret.

– Vår långsiktiga strategi att stärka vårt stationsnät på den svenska marknaden har också bidragit till det goda resultatet. Vi satsar nu ytterligare på att stärka vår konkurrenskraft och vår roll som ledande producent av drivmedel som reducerar utsläppen av växthusgaser. Med vår nya IsoGHT-anläggning i Göteborg, som står klar i höst, kommer vi att nära på fördubbla produktionskapaciteten för talloljedieseln Preem Evolution Diesel, säger Petter Holland.

För mer information kontakta:
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem, mobil: 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.