Ny busskur ska rena luften i städer

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 09:00 CEST

För att hjälpa de miljöhjältar som färdas via kollektivtrafiken har Camfil gjort gemensam sak med Team Tejbrant i satsningen ”Clean Shelter”. Tillsammans lanserar vi nu en busskur med inbyggda luftrenare, som renar luften upp till 85 procent.

Camfil publicerar sin hållbarhetsredovisning för 2018 med fokus på högpresterande produkter

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2019 18:05 CET

Camfil har i över ett halvt sekel fokuserat på högpresterande produkter med lågt tryckfall. Lågt tryckfall är viktigt vid luftfiltrering, eftersom det direkt relaterar till den energimängd som behövs för att trycka luft genom ett filter. Camfil publicerar på eget initiativ en årlig hållbarhetsredovisning för att lyfta fram dessa fördelar i samband med Camfil Cairing, ett internt program som främjar lokal hållbarhet och initiativ kring företagets sociala ansvar (CSR) samt gott företagsmedborgarsansvar på alla kontor och länder där Camfil finns.

Informationen i 2018 års rapport berör främst Camfil-filtrens miljöpåverkan, men den berör också hållbarhetsstrategi inom verksamheten där Camfil granskar sin roll som arbetsgivare och arbetsvillkoren hos leverantörer, distributörer och kunder för att skydda mänskliga rättigheter, följa handelsregler och hjälpa till att förebygga korruption.

2018 uppnådde Camfil ytterligare ett bra år med tillväxt i alla regioner och affärsområden. Under året har Mark Simmons förberett sig för att överta platsen som VD och ersatte Alan O'Connell som VD den 1 januari 2019.

”Förutom att hållbarhet utgör kärnan i företaget, så ser vi konceptet som en konkurrensfördel. Vi kan skilja oss från våra konkurrenter genom att erbjuda produkter med bättre prestanda och lägre tryckfall”, berättar Mark Simmons, VD. ”Tryckfallet är direkt relaterat till energiförbrukningen hos fläktarna i luftbehandlingsenheterna som ingår i de byggventilationssystem där våra filter typiskt installeras, och därför innebär sänkt energiförbrukning en kostnadsbesparing för kunden samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön.”

Rapporten innehåller artiklar och casestudier kring alla aspekter av Camfils hållbara initiativ i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Dessa inkluderar god hälsa och välbefinnande, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt ansvarsfull konsumtion och produktion.

”Camfil säljer ersättningsprodukter vilket sätter press på oss att leverera filter med minst möjliga miljöpåverkan. Flera exempel nämns i rapporten, som exempelvis att minska filterramarnas miljöpåverkan genom att byta materialet till återvunnen plast” säger Erik Markman, CMO och hållbarhetsansvarig för gruppen. ”Ren luft är vår passion och vi anser att det borde vara en mänsklig rättighet. Där tror jag nog de flesta håller med.”

För att läsa hela rapporten, inklusive en intervju med Alan O'Connell och Mark Simmons, besök vår hemsida på https://www.camfil.com/sv-se/om-oss/h%C3%A5llbarhet-/sustainability-report-2018

I över ett halvt sekel har Camfil hjälpt människor att andas ren luft. Som ledande tillverkare av renluftslösningar av premiumklass, förser vi med kommersiella och industriella system för luftrening och stoftavskiljning som förbättrar produktivitet och utrustning, minimerar energianvändning och gynnar människors hälsa och miljön. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet. Det är därför vi i varje steg på vägen - från design till leverans och över hela livscykeln - överväger effekterna av vad vi gör både för människor och i världen runt omkring oss. Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, exakt processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att spara mer, använda mindre och hitta bättre lösningar - så vi alla kan andas lättare.

Camfil-gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och har 29 produktionsenheter, 6 R&D-center, lokala försäljningskontor i 30 länder, cirka 4 500 anställda och växer stadigt. Vi är stolta över att hjälpa kunder i en mängd olika industrier och i andra verksamheter över hela världen. För att upptäcka hur Camfil kan hjälpa dig att skydda människor, processer och miljö, besök oss på www.camfil.se.

Läs vidare »

Camfil utökar ledande marknadsposition genom förvärvet av franska Chimbault-Peyridieux

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 14:25 CEST

Camfil AB har förvärvat det franska företaget, Chimbault-Peyridieux. Det familjeägda företaget grundades i Mauriac, Frankrike, 1978. De designar och tillverkar ett brett sortiment av luftfilter för luftbehandling och rengöring av arbetsmiljöer.

STOPPAS BRANDRÖK OCH DÅLIG LUKT MED RÄTT FILTER?

Nyheter   •   Nov 10, 2017 14:01 CET

Med anledning av de tragiska bränder som skett får vi en mängd frågor om hur man kan via ventilationen förhindra rök och lukter att påverka miljön inomhus. Det är ingen enkel sak att reda ut. Många frågor tornar upp sig. Vad är det som brinner? Farligt för hälsan?

Den svenska regeringen gör historisk satsning för att förbättra inomhusmiljön - fokus på bättre ventilation och filtreringslösningar

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 16:47 CEST

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade i veckan tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningarna är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021 där bättre ventilation och filtreringslösningar kommer vara en del.

Indoor Air Quality (IAQ) Forum - Trosa

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 16:11 CEST

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VP Marketing NOEU
  • Marketing & Communications
  • emjwelgmieij.ghqesotsnyqercs@cpramzhfivxl.qhcopim ed
  • 086030808

Om Camfil

Clean Air Solutions

I över ett halvt sekel har Camfil hjälpt människor att andas ren luft. Som ledande tillverkare av renluftslösningar av premiumklass, förser vi med kommersiella och industriella system för luftrening och stoftavskiljning som förbättrar produktivitet och utrustning, minimerar energianvändning och gynnar människors hälsa och miljön. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet. Det är därför vi i varje steg på vägen - från design till leverans och över hela livscykeln - överväger effekterna av vad vi gör både för människor och i världen runt omkring oss. Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, exakt processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att spara mer, använda mindre och hitta bättre lösningar - så vi alla kan andas lättare.
Camfil-gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och har 29 produktionsenheter, 6 R&D-center, lokala försäljningskontor i 30 länder, cirka 4 500 anställda och växer stadigt. Vi är stolta över att hjälpa kunder i en mängd olika industrier och i andra verksamheter över hela världen. För att upptäcka hur Camfil kan hjälpa dig att skydda människor, processer och miljö, besök oss på www.camfil.se.

Adress

  • Camfil
  • Sveavägen 56 E
  • 111 34 Stockholm
  • Sweden