Q3: Stark tillväxt och fortsatta investeringar

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 28,7 procent till 3 169 miljoner kronor (2 462).
 • Den organiska tillväxten var 15,3 procent (1,6) varav SMB 6,6 procent (9,4), LCP 25,0 procent (-5,0) och B2C -5,0 procent (10,9).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,8 procent (16,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 124 miljoner kronor (108) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,9 procent (4,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 78 miljoner kronor (98), inklusive jämförelsestörande poster om -26,2 miljoner kronor (0,6).
 • Kvartalets resultat uppgick till 48 miljoner kronor (67).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,54 kronor (0,87).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 miljoner kronor (221).

September 2018 – maj 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 22,3 procent till 9 510 miljoner kronor (7 776).
 • Den organiska tillväxten var 9,5 procent (4,1) varav SMB 4,6 procent (9,9), LCP 15,3 procent (-0,6) och B2C -5,2 procent (10,0).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,8 procent (15,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 440 miljoner kronor (382) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,6 procent (4,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 388 miljoner kronor (337) inklusive jämförelsestörande poster om 0,2 miljoner kronor (-3).
 • Periodens resultat uppgick till 283 miljoner kronor (235).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,30 kronor (3,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 miljoner kronor (689).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 2,9 (3,3 vid utgången av 2017/18).

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 3 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 13:33 CEST

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 3 juli kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det tredje kvartalet 2018/19 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+ 46 (0)8 506 921 80

+44 (0) 2071 928 000

Konferenskod:

3383499

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig: fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

​Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 3 juli kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

Läs vidare »

Valberedning i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 13:00 CEST

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2018/2019 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på Dustins årsstämma i december 2018 har följande ledamöter i

valberedningen utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 mars 2019.

 • Caroline Berg, Axel Johnson AB/Axmedia AB, ordförande i valberedningen
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
 • Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin

Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via epost: sara.edlund@dustin.se.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2018/2019 har nu utsetts.

Läs vidare »

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2019 09:00 CEST

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2019. Under maj har totalt 85 997 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 88 561 342 aktier och röster i bolaget. Per 31 maj 2019 finns det totalt 88 647 339 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 09:00 CEST.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2019. Under maj har totalt 85 997 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet.

Läs vidare »

Dustins VD ökar aktieinnehav efter teckning inom ramen för incitamentsprogram

Nyheter   •   Maj 09, 2019 08:27 CEST

Dustins VD Thomas Ekman har tecknat 25 500 nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förvärvade inom ramen för det incitamentsprogram som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016. Efter nyteckning av aktier har Thomas Ekman ett totalt innehav om 33 500 aktier i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef; eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustins VD Thomas Ekman har tecknat 25 500 nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förvärvade inom ramen för det incitamentsprogram som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016. Efter nyteckning av aktier har Thomas Ekman ett totalt innehav om 33 500 aktier i bolaget.

Läs vidare »

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 10:00 CEST

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2019. Under april har totalt 151 242 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 88 410 100 aktier och röster i bolaget. Per 30 april 2019 finns det totalt 88 561 342 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 10:00 CEST.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2019. Under april har totalt 151 242 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet.

Läs vidare »

Finska konkurrensmyndigheten godkänner förvärv av Chilit

Nyheter   •   Apr 29, 2019 15:52 CEST

Dustin har erhållit godkännande utan förbehåll från den finska konkurrensmyndigheten avseende det föreslagna förvärvet av Chilit Oy, som ursprungligen offentliggjordes den 29 mars 2019.

Dustin beräknas konsolidera bolaget från och med mitten av maj. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

​Dustin har erhållit godkännande utan förbehåll från den finska konkurrensmyndigheten avseende det föreslagna förvärvet av Chilit Oy, som ursprungligen offentliggjordes den 29 mars 2019.

Läs vidare »

Dustins CFO tecknar aktier inom ramen för incitamentsprogram

Nyheter   •   Apr 12, 2019 12:08 CEST

Dustins CFO Johan Karlsson har tecknat 90 745 nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förvärvade inom ramen för det incitamentsprogram som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016. För att finansiera teckningen av nya aktier har Johan Karlsson genomfört en försäljning av 88 966 aktier. Efter försäljning och nyteckning av aktier har Johan Karlsson ett totalt innehav om 324 903 aktier i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustins CFO Johan Karlsson har tecknat 90 745 nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förvärvade inom ramen för det incitamentsprogram som infördes vid årsstämman den 19 januari 2016. För att finansiera teckningen av nya aktier har Johan Karlsson genomfört en försäljning av 88 966 aktier.

Läs vidare »

Q2: Kraftig tillväxt för LCP och SMB påverkat av temporära effekter

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 08:00 CEST

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 18,1 procent till 3 215 miljoner kronor (2 723).
 • Den organiska tillväxten var 7,8 procent (1,7) varav SMB 0,1 procent (10,9), LCP 16,1 procent (-5,0) och B2C -13,5 procent (10,8).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,3 procent (15,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 154 miljoner kronor (143) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,8 procent (5,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 160 miljoner kronor (131), inklusive jämförelsestörande poster om 23,2 miljoner kronor (0,3).
 • Kvartalets resultat uppgick till 124 miljoner kronor (92).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 kronor (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 144 miljoner kronor (15).

September 2018 – februari 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 19,3 procent till 6 341 miljoner kronor (5 315).
 • Den organiska tillväxten var 6,9 procent (5,1) varav SMB 3,9 procent (10,2), LCP 10,7 procent (1,1) och B2C -5,4 procent (9,6).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,9 procent (15,5).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 316 miljoner kronor (274) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,0 procent (5,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 miljoner kronor (239) inklusive jämförelsestörande poster om 26 miljoner kronor (-3).
 • Periodens resultat uppgick till 235 miljoner kronor (168).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,78 kronor (2,16).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92 miljoner kronor (468).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 2,1 (3,3 vid utgången av 2017/18).

”Vi redovisar en stark försäljningstillväxt, både organisk och totalt sett, driven av en stark återhämtning inom LCP-segmentet. Inom SMB-segmentet har såväl tillväxt som lönsamhet påverkats negativt av tillfälligt låg kundaktivitet under jul- och nyårshelgerna samt begränsad tillgång på datorer med Intelprocessorer under första halvan av kvartalet. Efter kvartalets slut har vi tecknat avtal om att förvärva Inventio.IT, Norisk och Chilit. Förvärven stärker vårt erbjudande ytterligare i Danmark, Nederländerna och Finland”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »

Danska konkurrensmyndigheten godkänner förvärv av Inventio.IT

Nyheter   •   Apr 05, 2019 09:03 CEST

Dustin har erhållit godkännande utan förbehåll från den danska konkurrensmyndigheten avseende det föreslagna förvärvet av Inventio.IT.

De avtalade villkoren för transaktionen, som ursprungligen offentliggjordes den 6 mars 2019, är därmed uppfyllda och Dustin beräknas konsolidera bolaget från och med mitten av april.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

​Dustin har erhållit godkännande utan förbehåll från den danska konkurrensmyndigheten avseende det föreslagna förvärvet av Inventio.IT.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Head of Information
 • prkreslas@mxdukwstdwinnz.svdedm
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ihwr@azduogstxwinwogrhsouewp.udconbmhz
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter och tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand