Skip to main content

EN BIT PÅ VÄG - MEN LÅNGT KVAR: Heldag om mat och klimat i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:14 CET

EN BIT PÅ VÄG - MEN LÅNGT KVAR: Konferens om klimatanpassad skolmat

Malmö, torsdag 18 november 2010
Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Hur gör man en klimatsmart matsedel och hur lagar man klimatsmart mat som barnen vill äta? Den 18 november träffas proffs inom skolmatsverksamhet, grossister och intresseorganisationer på Malmö stads konferens om klimatanpassad skolmat. Landsbygdsministern Eskil Erlandsson gästar konferensen för att tala om vikten av att ha klimatanpassad mat i skolorna, någonting som Malmö har arbetat med en längre tid.

Konferensen ska inspirera de170 deltagarna från över 30 svenska kommuner, grossister och intresseorganisationer att förbättra skolmaten i Sverige.
Föreläsningar på förmiddagen berättar om vad klimatanpassad skolmat kan vara; hur viktig det är med bra mat för barn; hur Malmö och Lund har arbetat för att få mer ekologisk mat i skolorna; och hur grossisterna kan hjälpa skolorna med uppgiften att servera klimatanpassad mat. 
På eftermiddagen erbjuds deltagarna ett urval av intressanta workshops, som täcker pedagogik, distribution, uppföljningssystem, policies för mat och klimat, upphandling och mycket annat. Dagen avslutas med inspirerande matlagning och provsmakning med Thomas Drejing, känd kock och krögare från Krono­valls vinslott på Österlen.

Malmö stads hållbara matpolicy
Sedan oktober 2010 har Malmö stad, som första kommun i Sverige, en ”Policy för hållbar utveckling och mat”. Syftet med policyn är att all mat som serveras i Malmö stads verksamheter ska hålla en hög kvalitet och att matinköpen ska bli mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. För att detta ska uppnås ska man så långt som möjligt följa Ät S.M.A.R.T.-modellen:

Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och rätt grönsaker, Tranportsnålt.

 

För mer information kontakta
Helen Nilsson, miljöförvaltningen
helen.nilsson2@malmo.se
040-34 20 80, 0709-915 905

Fullständigt program på: www.malmo.se/18november2010