Skip to main content

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden

Nyhet   •   Maj 06, 2013 15:10 CEST

Till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden

Undertecknade, patientföreträdare i samverkansgruppen RCC-syd, har tagit del av beslutet om ägardirektiv som antogs vid ert styrelsemöte den 22 mars 2013. I den handling som utgjorde underlag till beslut fanns professionen och patientföreträdare med som ordinarie ledamöter. När vi nu läser beslutsprotokollet kan vi konstatera att dessa grupper av representanter har degraderats till att bli adjungerade.

Vi finner detta synnerligen märkligt eftersom det omfattande arbete som ska utföras inom ramen för landets RCC-regioner även fortsättningsvis ha ett patientperspektiv och där patientföreträdarna ska vara djupt involverade och delaktiga.

Sedan starten 2010 har patientföreträdare genom ideellt arbete deltagit i många och långa sammankomster och överläggningar. Vi har lagt oerhört mycket tid för att få tillstånd en utveckling i linje med det regeringsuppdrag som ligger till grund för uppbyggnaden av RCC-verksamheterna i landet.

Genom beslutet om ägardirektivet, där patientinflytandet helt avskaffats ser vi oss nödsakade att hemställa om en omedelbar justering av ägardirektivet i syfte att ge patientföreträdare en ordinarie och en ersättarplats i styrelsen. I avvakta på ert beslut överväger samtliga i samverkansgruppen att avstå från att delta i det ideella och omfattande arbete som ligger framför oss vad gäller utvecklingen av RCC-syd.

Vi ser fram mot en skyndsam handläggning och ett snabbt svar på vår hemställan.

Vänligen

Samordningsgruppen för patientinflytande i RCC Syd den 6 maj 2013.

Kent Lewén, kontaktperson cancerföreningar i Blekinge
Prostatacancerförbundet
e-post: kent@lewen.nu, tel 0455-378345 

Lars Axelsson, kontaktperson cancerföreningar i Halland
Prostatacancerföreningen CaPrin e-post: lag@telia.com, tel: 035-344 73, 070-9926666 

Kenneth Danfelter, kontaktperson cancerföreningar i Halland
Hallands Laryngförening e-post: kenneth.danfelter@spray.se, tel: 035-129103, 070-6152023 ILCO

Christina Chrisoffersson, kontaktperson cancerföreningar I Kronoberg
Kronobergs Länsförening e-post: christina.christoffersson@ilco.nu, tel 0472-141 19, 076 -11 35 47 

Susanne Dieroff Hay, BCF Pärlan, Helsingborg , kontaktperson cancerföreningar nordvästra Skåne, e-post: sdieroff@telia.com tel: 070-8443732 e-post: sdieroff@telia.com tel: 070-8443732 

Eva Miller, BCF Malmöhus, kontaktperson cancerföreningar i södra Skåne
e-post: eva.miller@telia.com tel: 070-9996290

Katarina Johansson, patientföreträdare RCC Syds styrelse
kontaktperson cancerföreningar som saknar lokala föreningar i RCC Syd Nätverket mot cancer (I Nätverket ingår; Blodcancerförbundet, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund CTRF, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska hjärntumörföreningen och Svenska Ödemförbundet samt Anhörigfonden) e-post: katarina.johansson@natverketmotcancer.se, tel 070-572 60 80 

Peter Nylund, patientföreträdare RCC Syds styrelse
ILCO Skånes Länsförening e-post: peter.nylund@live.se, tel 070-925 54 53

Information om Samordningsgruppen

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancerce

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.