Gå direkt till innehåll
Resultatet av undersökning i Solskolans tält i Helsingborg: 20 procent av besökarna uppger att de haft aktiniska keratoser (förstadier till hudcancer)

Pressmeddelande -

Resultatet av undersökning i Solskolans tält i Helsingborg: 20 procent av besökarna uppger att de haft aktiniska keratoser (förstadier till hudcancer)

145 000 svenskar drabbas varje år av hudcancer eller förstadier till hudcancer, så kallade aktiniska keratoser. I Solskolans tält på Stortorget i Helsingborg uppgav var femte besökare att de haft sådana hudförändringar. 

Drygt 110 personer svarade på en enkät och UV-scannade sig hos Nätverket mot cancers Solskola. Ett fotografi från UV-kameran visar vilka delar av ansiktet som har varit extra utsatta för solexponering och som behöver skyddas mot solen. Många av besökarna hade skador i huden.

– Tyvärr hittade hudläkare Kari Nielsen ett stort antal personer med aktiniska keratoser och de uppmanades att kontakta vården. Helt uppenbart solar vi på ett felaktigt sätt, vi inser inte de risker det innebär att utsätta sig för intensiv och långvarig UV-strålning, konstaterar Katarina Johannsson, samordnare för Nätverket mot cancer. 

85 procent känner sig fräschare när de solat och ”fått färg”, visar enkäten bland helsingborgsborna. Men de allra flesta, 80 procent, har också bränt sig i solen. 

FAKTA

Aktiniska keratoser är de allra vanligaste hudskadorna orsakade av för mycket solexponering. Skadorna yttrar sig som rodnader och fjällande förändringar i huden och är ett förstadium till skivepitelcancer. Aktiniska keratoser förekommer på de hudområden som exponeras mest för solljus, t.ex. huvudet, ansiktet, handryggarna och armarna.

Generellt förekommer aktinisk keratos främst hos äldre. Diagnosen har dock ökat över hela världen de senaste åren – även hos människor som är yngre än 40 år. 

MER INFORMATION

För mer information kontakta gärna: Katarina Johansson, 070-572 60 80, Nätverket mot cancer.
Pressansvariga: Lena Bergling 070-2345 158, Annika Eliasson 0702-35 43 35.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De riksorganisationer som ingår är: Blodcancerförbundet, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund CTRF, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige