Media no image

Hyrtoaletten blir en del av Danfo

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 15:29 CET

Danfo AB förvärvar Hyrtoaletten AB och därmed bildas ett nytt affärsområde inom Danfo. Hyrtoaletten och dess verksamhet är en intressant utökning av Danfos nuvarande kunderbjudande.

Bolagen känner varandra sedan tidigare och har ett delvis överlappande kundsegment. Danfo tillgodoser drift och skötsel av toaletter för miljontals besökare årligen där Hyrtoaletten redan idag är en av Danfos samarbetspartner.

- Det känns väldigt bra för företaget som helhet, säger Mikael Magnusson, koncernchef för Danfo International. Vår produktportfölj blir nu ännu bredare och kommer att lösa fler typer av kundbehov i linje med vad marknaden behöver.

Hyrtoalettens tidigare ägare Pia Arvidsson kvarstår som Hyrtoalettens VD och all befintlig personal följer med i affären.

- Vi ser fram emot att vara en del av Danfo och jag är säker på att kombinationen Danfo - Hyrtoaletten kommer att vara väldigt positivt för personal, kunder och leverantörer i båda bolagen, säger Hyrtoalettens VD Pia Arvidsson.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Danfo AB förvärvar Hyrtoaletten AB och därmed bildas ett nytt affärsområde inom Danfo. Hyrtoaletten och dess verksamhet är en intressant utökning av Danfos nuvarande kunderbjudande.

Läs vidare »
Media no image

Crem International fortsätter sin expansion med Welbilt som nya ägare

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 12:39 CET

Priveq Investment Fund IV har tillsammans med övriga ägare ingått avtal om att avyttra Crem International till Welbilt, Inc. som är en betydande amerikansk aktör inom food service noterad på NYSE.

Crem International är en globalt erkänd tillverkare av professionella kaffemaskiner med över 50 års erfarenhet på marknaden och försäljning till fler än 80 länder. Crem International utvecklar, tillverkar och marknadsför kaffemaskiner under tre starka varumärken - Coffee Queen, Expobar och Spengler.

Priveq investerade i Crem International 2012 tillsammans med SEB Venture Capital, grundarna Georg Möller och familjen Olaso och ledningen med VD Sebastian Lindström i spetsen. Crem International har under Priveqs innehavsperiod tagit steget till att erbjuda kaffemaskiner till samtliga viktiga segment på den professionella kaffemarknaden.

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Priveq Investment Fund IV L.P. har tillsammans med övriga ägare ingått avtal om att avyttra Crem International till Welbilt, Inc. som är en betydande amerikansk aktör inom food service noterad på NYSE.

Läs vidare »
Media no image

Crem International continues its expansion with Welbilt as new owner

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 12:34 CET

Priveq Investment Fund IV L.P. has together with the other owners of Crem International entered into an agreement to divest Crem International to Welbilt, Inc., a leading global provider of foodservice equipment listed on NYSE.

Crem International is a global company of recognized prestige in the production of professional coffee machines, adding more than 50 years of experience in the market and sales into more than 80 countries. Crem International develops, manufactures and markets coffee machines under three strong brands - Coffee Queen, Expobar and Spengler.

In 2012, Priveq invested as a majority owner in Crem International alongside with SEB Venture Capital, the founders Georg Möller and the Olaso family, and the management in Crem International led by the CEO Sebastian Lindström. Crem International has for the duration of Priveq's ownership grown to a leading player in the market for professional coffee machines in all important segments.

About Priveq Investment

For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 122 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 16 companies which has a total revenue of approximately SEK 6 billion and 2,300 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB acts as investment advisor to the Priveq Funds.

More information is available at www.priveq.se.

Priveq Investment Fund IV has together with the other owners of Crem International entered into an agreement to divest Crem International to Welbilt, Inc., a leading global provider of foodservice equipment listed on NYSE.

Läs vidare »
Bfmvnvmbu8ftrkirnj7e

Priveqs julgåva 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 15:14 CET

I år har Priveq valt att skänka en julgåva till utvecklingsorganisationen Hand in Hand och deras projekt Jobs for Change!. Det är ett svenskt initiativ där man arbetar för att minska fattigdom genom entreprenörskap och kvinnors företagande.

Media no image

Priveq vinnare av SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 16:22 CET

SVCA (Swedish Private Equity & Venture Capital Association) delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för SVCA:s sponsorer och LP:s samt SVCA:s VD Isabella de Feudis.

Priveq Investment Fund V vann priset för årets mest samhällsnyttiga investering med förvärvet av ILT Inläsningstjänst ("ILT"). Priveq blev ny majoritetsägare i ILT under våren 2016 tillsammans med ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. ILT’s vision är att ge alla elever, oavsett hinder, likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Med pedagogiken som utgångspunkt och ny teknik som stöd tillhandahåller ILT en rad smarta tjänster från förskolan upp till vuxenutbildningen med målet att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande för alla.

Året innan Priveqs inträde hade ILT en omsättning på 55 miljoner kronor (2015) och prognosen för 2017 pekar på en omsättning om ca 100 miljoner kronor.

Läs mer om ILT och deras verksamhet på hemsidan.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

SVCA (Swedish Private Equity & Venture Capital Association) delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Priveq Investment Fund V vann priset för årets mest samhällsnyttiga investering med förvärvet av ILT Inläsningstjänst.

Läs vidare »
Media no image

CSAM Health AS förvärvar Databyrån AB

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:22 CET

CSAM Health har förvärvat det svenska bolaget Databyrån AB, tillverkare av ProSang - ett avancerat laboratorieinformationssystem som förenklar hantering av blod - från blodgivare till transfusion. I och med förvärvet lägger CSAM till ett nytt spännande specialiserat produktområde till sin ledande portfölj av nischade e-hälsolösningar i Norden.

Mer information om förvärvet finns på CSAMs hemsida.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB är rådgivare till Priveq Investments fonder.
För ytterligare information, se www.priveq.se.

CSAM Health har förvärvat det svenska bolaget Databyrån AB, tillverkare av ProSang - ett avancerat laboratorieinformationssystem som förenklar hantering av blod, från blodgivare till transfusion. I och med förvärvet lägger CSAM till ett nytt spännande specialiserat produktområde till sin ledande portfölj av nischade e-hälsolösningar i Norden.

Läs vidare »
Media no image

CSAM Health AS acquires Databyrån AB

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:22 CET

CSAM Health AS has acquired Databyrån AB, makers of ProSang - an advanced Laboratory Information Management System that simplifies the enire managment of blood, from blood donor call-up to transfusion. With this acquisition, CSAM adds an exciting new specialized product area to its leading portfolio of eHealth niche solutions in the Nordics.

More information is available at CSAM's website.

About Priveq Investment

For more than 30 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 122 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 16 companies which has a total revenue of approximately SEK 5.6 billion and 2,300 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB acts as investment advisor to the Priveq Funds.

More information is available at www.priveq.se.

CSAM Health AS has acquired Databyrån AB, makers of ProSang - an advanced Laboratory Information Management System that simplifies the enire managment of blood, from blood donor call-up to transfusion. With this acquisition, CSAM adds an exciting new specialized product area to its leading portfolio of eHealth niche solutions in the Nordics.

Läs vidare »
Media no image

Visual Art attracts premium brands through Stockholm acquisition

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 16:01 CEST

Visual Art is carrying out a strategic acquisition of Global Agencies, which currently operates 250 out-of-home advertising displays with 6.8 million contacts every week. A large proportion of these are in Greater Stockholm. The displays are centrally located with high reach, which gives Visual Art a strong foothold in Stockholm’s most visited locations.

About Priveq Investment
For more than 30 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 122 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 16 companies which has a total revenue of approximately SEK 5.6 billion and 2,300 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF). More information is available at www.priveq.se.

Visual Art is carrying out a strategic acquisition of Global Agencies, which currently operates 250 out-of-home advertising displays with 6.8 million contacts every week. A large proportion of these are in Greater Stockholm. The displays are centrally located with high reach, which gives Visual Art a strong foothold in Stockholm’s most visited locations.

Läs vidare »
Media no image

Visual Art ökar närvaron i Stockholm genom förvärv av Global Agencies

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 15:58 CEST

Visual Art genomför ett strategiskt förvärv av Global Agencies som idag driver 250 ytor för utomhusreklam med 6,8 miljoner kontakter varje vecka. En stor andel finns i Stor-Stockholm och ytorna är centralt placerade med hög räckvidd, vilket gör att Visual Art tar ett tydligt kliv in på Stockholms mest besökta platser.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Omegapoint, Ports Group och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Visual Art genomför ett strategiskt förvärv av Global Agencies som idag driver 250 ytor för utomhusreklam med 6,8 miljoner kontakter varje vecka. En stor andel finns i Stor-Stockholm och ytorna är centralt placerade med hög räckvidd, vilket gör att Visual Art tar ett tydligt kliv in på Stockholms mest besökta platser.

Läs vidare »
Media no image

ILT Inläsningstjänst lanserar bilderbokstjänst för förskolan

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 15:02 CEST

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Utifrån detta föddes tanken om Polyglutt - en bilderbokstjänst för förskolan som ger barnen tillgång till ett stort antal inlästa bilderböcker. Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna finns översatta till upp till 10 olika språk som barnen kan lyssna på.

Läs mer om Polyglutt här.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6,2 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Utifrån detta föddes tanken om Polyglutt - en bilderbokstjänst för förskolan som ger barnen tillgång till ett stort antal inlästa bilderböcker. Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna finns översatta till upp till 10 olika språk som barnen kan lyssna på.

Läs vidare »

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag.

I många fall är dessa entreprenörsledda eller familjeägda företag som söker en partner för fortsatt tillväxt. Det kan också vara ett företag som tillhör en större koncern, men som vid någon tidpunkt ska bli fristående.

Adress

  • Priveq Investment
  • Humlegårdsgatan 20
  • 114 46 Stockholm

Prenumerera via RSS