Skip to main content

Efter två magra år - nu ökar hemmafixandet igen!

Nyhet   •   Aug 21, 2013 13:00 CEST

Den konsumentdrivna delen av renoveringsmarknaden har utvecklats svagt under de senaste åren. Införandet av ROT-avdraget genererade en stark tillväxt 2010 men därefter har marknaden fallit. Under första halvan av 2013 har aktiviteten fortsatt ned men vi tycker oss nu se tecken till en vändning.

Försäljningen inom bygg- och färghandeln minskade under det första halvåret med 1,6 % mätt i fasta priser men trenden var utplanande enligt HUIs branschstatistik. En liknande utveckling uppvisade köksaktörernas försäljningsstatistik. Samtidigt har hushållens renoveringsplaner (Konjunkturinstitutet) fortsatt att backa något. Den låga räntan och bättre utsikter för den svenska ekonomin som helhet har däremot påverkat hushållen positivt vad gäller bostadspriserna och viljan att köpa hus. Priserna stiger och indikatorer (såsom SEBs boprisindikator och Konjunkturistitutets husköparindikator) pekar tydligt uppåt. En utplaning- och eventuell uppgång - vad gäller omsättningen på bostäder (till skillnad från den nedgång vi sett de senaste åren) skulle definitivt stärka förutsättningarna för renoveringsmarknaden då en betydande andel av de renoveringar som genomförs görs i samband med en flytt.

Därmed pekar de viktigaste indikatorerna på en svag uppgång i renoveringsmarknaden under hösten. Förmodligen är det ingen ketchuppeffekt vi kommer att se och i och med att våren blev svag kommer volymen för 2013 som helhet inte att öka speciellt mycket. 2013 blir marginellt starkare än 2012 men renoveringsmarknaden får ökad vind i seglen 2014 givet de ekonomiska prognoser som föreligger.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera