Skip to main content

Fröets resa: Vad är adoption?

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 18:29 CEST

Filmen: Fröets Resa – Vad är adoption? är en historia baserad på en animerad figur, Fröet. Vars syfte är att gestalta ett barns fundering kring just frågan: Vad är adoption? Anledningen till att filmskaparna har valt att använda sig av en animerad figur kring frågan, beror på neutralitetsprincipen i kombination med barnperspektivet. Med dessa som byggstenar har regissörerna, en förhoppning om att frågan ska väcka nyfikenhet och tankar kring adoption för den tänkta publiken: Barn mellan 7-10 år, i den svenska skolan.

För att kort berätta om filmen, tar filmens handling vid i Uganda, där Fröet talar om att den är på en jorden runt resa. Där hen ska under sin resa träffa sina kompisar: Aminad, Ivoid, Lovisa och Cecilia för att ta reda på vad adoption betyder, då dessa har olika erfarenheter av adoption. Som avslutning ska Fröet också ta reda på vad den som kompis kan göra, för att få sina adopterade vänner att inte känna sig ifrågasatt och hur man som kompis får vara nyfiken på ett schyst sätt.

Idén till filmen kläcktes hösten 2013, på Röda Korset av: Johannes Olsson, Samuel Engwall och Jyothi Swahn. Filmskaparna som själva är adopterade, tyckte det var hög tid att adopterade tog sitt medieutrymme, därför valde dom att göra en film om just ämnet: Adoption.
Att närma sig frågan; Vad är adoption, har inte varit lätt. Därför har regissörerna valt att ingå i samarbete med seriösa aktörer på fältet, för att säkerställa kvaliteten på dess innehåll. Där ibland Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som har sakkunskap på barn ifråga om social exkludering. Förutom samarbetet, medverkar dessa i en intervju liksom MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Varför deras medverkan har varit viktig, beror på att MIA, är den aktör som har störst sakkunskap vad gäller barnperspektivet i frågan om adoption samt förmågan att förmedla vad adoption betyder enligt lagrummen.

Vidare har också dessa kunskap och erfarenhet av etiska aspekter ifråga om att belysa ämnet på ett korrekt sätt, då filmskaparna vill att barnen som syns i filmen, inte ska stå pall för att vara representanter.
Filmskaparna värderar samarbetena och dess medverkan högt, då dessa ovan nämnda, var dom som kontaktades först och som trodde på filmidén. Innan kontakten togs, har filmskaparna kunnat konstaterat, efter att ha varit i dialog med adoptionsorganisationer, att en sådan här typ av film behövts. Dock var utmaningarna för svåra för adoptionsorganisationerna att genomföra, då orsakerna grundade sig i en budgetfråga samt den kritik som riktats mot dessa, när man talade om att göra en sådan film. Kritiken baserades på att man ansåg att filmen inte var tillräckligt nytänkande. Filmskaparna anser dock, att denna fråga skall inte ställas i skenet av att vara nytänkande, då man gjort research som visar på att obetänksamhet mot adopterade växer allt mer. Det tyder på enligt filmskaparna att allmänheten har en ytlig kunskap kring det. Därför är filmens ambition att öka medvetenheten kring adoption och påvisa att detta arbete, bör börja vid barnsben, då många av värderingarna läggs i början av människans tidiga utveckling.

Filmskaparnas förhoppning är att filmen skall ses som ett kunskapsunderlag och vill lägga betoningen på att dom ser detta som deras bidrag till adoptionsvärlden. Vidare tar regissörerna avstånd ifrån all negativ koppling om adoption. Denna film syftar till att öka kunskapen kring en adoption, för att därigenom kunna nå rätten till att få må bra som barn, oavsett om man är adopterad eller inte, i klassrummet.

Jyothi Swahn, Samuel Engwall och Johannes Olsson.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera