This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pierre Möller har jobbat med ytbehandling inom Proton sedan 1983. Han fungerar idag som teknisk support på samtliga enheter inom Proton Finishing.
Pierre Möller har jobbat med ytbehandling inom Proton sedan 1983. Han fungerar idag som teknisk support på samtliga enheter inom Proton Finishing.

Nyhet -

Stipendium till expert på ytbehandling från småländska Proton Finishing

36 år i branschen har gjort Pierre Möller till fullfjädrad ytbehandlingsspecialist. Nu får han ta emot stipendium från Folke Stigens minnesfond.

– Bara att bli nominerad kändes hedrande och att jag dessutom blev vald är fantastiskt roligt. Det är en stor ära att ta emot stipendiet, säger Pierre Möller, Specialist Surface Treatment, på småländska Proton Finishing AB.

Under en ceremoni i Borås den 5 mars fick Pierre ta emot utmärkelsen av styrelsen i branschorganisationen SYF, Svensk Ytbehandlingsförening.

– Jag vill verkligen tacka SYFs styrelse för valet och stipendiet. Det känns som en bekräftelse på att man under åren gjort något typ av avtryck i vår bransch, säger Pierre.

Stipendium för utveckling av branschen

Folke Stigens Stiftelse har en minnesfond vars ändamål är att främja personer som har bidragit med förtjänstfulla insatser inom branschen för ytbehandling, eller som har förkovrat sig på området, eller som på annat sätt har bidragit till en positiv utveckling av branschen eller branschens ställning inom svenskt näringsliv.

Lång resa med många utmaningar

Pierre Möller har jobbat med ytbehandling sedan 1983 och har under alla år varit verksam inom Proton. Han har bland annat varit med och startat upp Proton Technology och fungerar idag som teknisk support på samtliga enheter inom Proton Finishing.

Per Ekholm, vd Proton Finishing AB, uttrycker sin glädje över att Pierre uppmärksammats för sina insatser.

– Vi är mycket stolta över Pierre och allt det han har gjort för vår verksamhet under de här åren, säger Per Ekholm.

SYFs motivering Folke Stigens Stipendium 2020:

”För ett mycket stort osjälviskt engagemang och ett ständigt arbete med att utveckla vår bransch genom egen förkovran, utveckling av processer, samarbeten med kunder och leverantörer samt en stor vilja att dela med sig och sprida kunskap vidare inom branschen fortfarande efter 35 år, vill vi tilldela Pierre Möller, Proton Finishing, årets stipendium ur Folke Stigens Minnesfond. Stipendiet är på 12 000 kr.”

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Proton Lighting utvecklar, tillverkar och säljer belysning och belysningslösningar samt verkar som belysningsteknisk partner för den professionella marknaden. Utveckling, tillverkning och huvudkontor finns i småländska Värnamo och vi erbjuder produkter för utemiljö, industri, kontor, stormarknad, skola, bostad, butik med mera. Proton Lighting har mer än 70 års erfarenhet av offentlig belysning och är mest kända för varumärket Exaktor. Våra starka sidor är funktion, design och kundanpassning i kombination med ett starkt miljöengagemang. Totalt omsätter Proton Lighting 235 MSEK och har 100 medarbetare.
Proton Lighting är en del av Proton Group, en privatägd industrikoncern med företag i fyra affärsområden. Läs mer om oss på
protonlighting.se


Proton Finishing, som är en del av Proton Group är en av Europas ledande ytbehandlare. Våra kunder verkar inom branscher som fordon, bygg och övrig verkstadsindustri. Vi finns på fem orter i Sverige och arbetar idag inom ett flertal olika processer inom såväl korrosionsskyddande som dekorativa ytbehandlingar med högsta kvalitet.


Proton Technology, is a knowledge-based business focused on surface technology situated in Bankeryd, Sweden. Within the three business areas, Surface Testing, Surface Engineering and Surface Academy, material analyzes, verification of surfaces, such as corrosion properties, as well as consulting and training are carried out. Proton Technology AB is accredited according to SS-EN ISO/IEC 17025, and are one of Europe's largest privately owned independent corrosion- and surface analysis laboratories. For more information, www.protontechnology.se

JL Safety har aktivt arbetat med riskbedömningar och CE-märkning sedan 1995. Med erfarna specialister erbjuds industrin tjänster som riskbedömning, projektstöd, rådgivning och utbildningar. Våra riskbedömningar görs i verktyget CEDOC som gör det enkelt att sammanställa ett tekniskt underlag för CE-märkning.

Proton Engineering, som är en del av Proton Group är en komplett leverantör av komplexa produkter som består av rörbockning, ändformning, plåtbearbetning och svetsning med hög automationsgrad samt komplett montering till fordons- och verkstadsindustrin.


Proton Group är en privatägd industrikoncern med företag i fyra affärsområden. Huvudkontor finns i Värnamo. Vi är idag verksamma inom branscher som fordonsindustrin, belysning och belysningslösningar för offentlig miljö samt ytbehandling för fordon, bygg- och verkstadsindustri. Totalt omsätter vi 728 MSEK och har ca 400 medarbetare.


Presskontakt