Skip to main content

136 företag i Göteborg vill anställa ytterligare 795 personer

Nyhet   •   Sep 10, 2014 15:14 CEST

I personliga intervjuer med övergripande ansvariga på aktiebolag med minst 20 anställda i Göteborg med omnejd framgår det att det finns ett stort behov av att anställa ytterligare personal. 136 av de tillfrågade företagen uppger ett rekryteringsbehov och uppskattar att de tillsammans skulle kunna anställa 795 ytterligare personer under förutsättning att de hittar personal med rätt kompetens och utbildningsnivå.

35 procent av företagen upplever att det råder brist på arbetskraft inom deras behovsområde. Det gäller då främst personer med högskola/universitetsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. 8 procent av uppgiftslämnarna upplever även att de även har problem att hitta rätt personal trots att kravet på utbildning gäller gymnasienivå.

Målgrupp: Svenska aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: Övergripande ansvarig

Läs hela artikeln på www.branschstatistik.com