Skip to main content

Hyresgästerna i Norra Stockholm är nöjdast med sina kontorslokaler

Nyhet   •   Sep 30, 2014 14:12 CEST

I en kartläggning av 550 företag i Stockholms län framgår det att de flesta hyresgäster är nöjda med sina nuvarande kontorslokaler. Bland de företag som upplever brister anges för små ytor i befintliga lokaler som det största bekymret. Störst problem är detta för företagen i Stockholm City där 60 procent av de tillfrågade som upplever brister anger för små ytor som ett dilemma. Endast 7 procent av företagen i City anger för stora ytor som ett problem medan hyresgästerna i Norra och Södra har över 20 procent som nämner för stora lokalytor som en brist i nuvarande lokaler.

Nöjdast är hyresgästerna i Norra Stockholm där hela 72 procent uppger att de är mycket nöjda med nuvarande kontorslokaler. Endast 5 procent av företagen inom området planerar att byta lokal inom den närmaste 12 månaders perioden.

Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholms län
Intervjuad person: Övergripande ansvarig

Läs hela artikeln på branschstatistik.com