Skip to main content

Många sjukskrivningar relaterade till felaktiga lyft och belastningsskador inom tillverkningsindustrin

Nyhet   •   Sep 25, 2014 13:37 CEST

Belastningsergonomiska besvär i form av problem i rörelseorganen är fortsatt ett vanligt förekommande problem i dagens arbetsliv enligt Arbetsmiljöverket. Några exempel på det är att fysisk belastning angavs vara den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär för män, och för kvinnor var det den näst vanligaste orsaken efter stress eller andra psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2010).

Hälften av alla anmälda arbetssjukdomar i Sverige kunde hänföras till belastningsfaktorer. Generellt ska dock sägas att antalet anmälningar har minskat med två tredjedelar sedan 2003. Inom tillverkningsindustrin var belastningssjukdomar en vanligare orsak till anmäld arbetssjukdom än för genomsnittet i Sverige. I tillverkningsindustrin hänfördes cirka 60 procent av arbetssjukdomarna till belastningsfaktorer.

I 764 personliga intervjuer med företag inom tillverkande industri framgår det att 77 procent av företagen har personal som genomför vanligt förekommande manuella lyft. 81 procent av de manuella lyften avser material som väger mer än 10 kg. 8,3 procent av företagen uppger att de har haft sjukskrivningar som är direkt relaterade till felaktiga lyft och belastningsskador.

Flest manuella lyft sker inom livsmedelsindustrin och minst antal lyft sker inom verkstadsindustrin.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss.

Målgrupp: Tillverkande industri i Sverige
Intervjuad person: Produktionsansvarig

Läs hela artikeln på branschstatistik.com