Skip to main content

Planerade nyinvesteringar avseende pannor fortsätter sjunka inom Svensk processindustri

Nyhet   •   Sep 23, 2014 13:23 CEST

Baserat på 300 personliga intervjuer med produktionsansvariga befattningshavare inom svensk processindustri så framkommer det att antalet planerade investeringar av nya pannor är rekordlågt. 39 procent av företagen har någon typ av panna i sin verksamhet idag, men endast 1 procent av de tillfrågade har för avsikt att köpa ny panna inom den närmaste 12 månaders perioden. Under 2012 var motsvarande siffra 5 procent inom samma marknadssegment. Om man går så långt tillbaka i tiden som till år 2003 så låg andelen planerade investeringar avseende pannor på 6,5 procent.

Man kan konstatera att många pannor är gamla. Hälften av de tillfrågade företagen har pannor som är installerade under år 2000 eller tidigare. Bland dessa företag är det 14 procent som brukar en panna från 80-talet eller tidigare. En tredjedel av befintliga pannor inom processindustri är oljepannor. El-, gas- samt ångpannor står för en femtedel vardera av det totala antalet pannor. 3 procent av de tillfrågade uppger att de har fastbränslepannor.

Målgrupp: Svensk Processindustri
Intervjuad person: Produktionsansvarig

Läs hela artikeln på branschstatistik.com