Skip to main content

Låg investeringsvilja – Särskilt i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 09:38 CET

Var femte av över tolvhundra svenska produktionschefer uppger i intervjuer med Publikator Branschstatistik att det finns hinder som hämmar tillväxten i deras företag. Svårigheter att hitta rätt arbetskraft, sviktande global utveckling och minskad orderingång har försämrat läget under årets fjärde kvartal.

Mest har situationen påverkat tillverkningsindustrin i Västra Götaland. Där svarar nästan hälften av de tillfrågade företagen att de inte har budgeterat för några maskininvesteringar alls under 2016.

Notabelt är också att en dystrare syn på utvecklingen under nästa år även påverkar hur bolag ser på sina produktionsenheter utomlands. Av de som har tillverkning i andra länder planerar vart femte företag att flytta hem utländsk verksamhet till Sverige.

Undersökningen omfattar bedömda behov av nya Tunga lyftanordningar, Affärssystem, Automation, CNC-maskiner för skärande och slipande bearbetning, Märkning, Maskiner för plåtbearbetning, Robotar, Truckar och Trumling, Blästring.

Läs hela artikeln på branschstatistik.com

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv.

27 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.