Skip to main content

Verkstadsindustrin i Skåne tror på ökad omsättning 2015

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 16:03 CEST

Under augusti har 200 produktionschefer inom verkstadsindustri i Skåne, Blekinge och Hallands län svarat på frågor avseende bolagens tillväxtpotential under verksamhetsåret 2015. Andelen företag som bedömer att de kommer att öka sin omsättning har stigit från 43 till 47 procent, vilket innebär en ökning med 4 procent under det senaste kvartalet. 80 procent av tillväxten beräknas ske inom Europa med koncentration på Sverige.

Brist på kvalificerad arbetskraft är ett stort problem. Mer än 6 av 10 produktionschefer anser att det "råder brist" på arbetskraft inom det egna behovsområdet. 1 av 5 upplever att det är "stor brist" på den kompetens som de efterfrågar. Det är framför allt svetsare, operatörer och övrig produktionspersonal som efterfrågas.

Kartläggningens målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig

Läs hela artikeln på branschstatistik.com

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv.

27 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.