Skip to main content

E-boksmarknaden för bibliotek öppnas upp av Publit och Axiell

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 20:22 CEST

Idag meddelar Publit att de i samarbete med Axiell kommer att erbjuda sina kunder biblioteksdistribution av e-böcker.

– Vi vill öka utbudet av e-böcker till biblioteken och därmed allmänheten. Vi kommer därför att öppna upp biblioteksmarknaden för e-böcker och utveckla nya affärsmodeller som passar alla parter, säger Per Helin, VD på Publit, en publiceringstjänst för print-on-demand och e-böcker.

De rådande strukturerna i den svenska bokbranschen har gett upphov till en lånemarknad istället för en e-boksmarknad, i stark kontrast till hur det ser ut i övriga världen. I ett ständigt krympande försäljningsfönster har de kommersiella förlagen blivit tvungna att satsa allt mer på allt färre titlar. Det innebär att biblioteken har potential att bli en avgörande kanal för att tillgängliggöra och sprida titlar som är svåra att få tag på eller inte har kommersiell bäring. Denna möjlighet har med dagens utbud och tillgängliga affärsmodeller inte tillvaratagits. Förrän nu.

Publit kommer i ett första steg att samarbeta med Axiell, som utvecklar och levererar avancerade system och tjänster för bibliotek, arkiv, museer och skola.

– Jag tycker detta är bra. Vi behöver mer e-litteratur och valmöjligheter för biblioteken och dess kunder, samtidigt som Publit och Axiell ger förlagen ett bra upplägg, säger Joel Sommerfeldt, VD för Axiell.

Publits distributionsavgift är på 20%. Jämfört med dagens modell, med en distributionsavgift på 50%, kommer förlag och författare att tjäna betydligt mer på varje utlån.

– Det här är bara första steget på en lång resa, säger Per Helin. Vi har en spännande tid framför oss.

Läs mer på Svensk Bokhandel: http://www.svb.se/nyheter/publit-bryter-monopol-p-bibliotek

Publit Sweden AB

Publit är en publiceringstjänst för print-on-demand och eböcker. Publit gör det möjligt för vem som helst att på ett enkelt sätt publicera och sälja böcker. När du laddat upp dina böcker på Publits hemsida så blir de automatiskt tillgängliga överallt, i fysiska butiker såväl som i internethandeln. I och med samarbetet med Axiell kommer böckerna framöver även att finns tillgängliga på biblioteken.

Publit har förenklat processen att publicera och sälja böcker till ett enkelt gränssnitt och en affärsmodell helt utan investeringskostnader. Publit är stolta över att arbeta med närmare 300 förlag bara i Sverige, från självutgivande författare till de allra största förlagen, som Bonnier, Norstedts och Harlequin.

Per Helin

Publit AB

per@publit.se

+46 702 652 128

Axiell Group AB

Axiell Group är världens femte största företag inom sin bransch som levererar IT-system och tjänster med uteslutande bibliotek, arkiv och muséer som målgrupp. Axiell utvecklar tekniskt avancerade och innovativa lösningar i nära samarbete med sina kunder. Axiell har idag ca 1000 folkbibliotekskunder och 3000 skolbibliotekskunder i de nordiska länderna och i Storbritannien. Kunderna använder sig av Axiells bibliotekssystem och Axiell Arena, ett verktyg för det virtuella biblioteket. Systemet för arkiv och muséer, Axiell Calm används av över 400 arkiv och muséer i Europa. Axiell Group är en koncern med sex dotterbolag i Sverige, Danmark. Finland och Storbritannien samt ett delägt bolag tillsammans med Bibliotheca AG.

Joel Sommerfeldt

Axiell Group AB

jst@axiell.com

+46 702 188 280

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy