Skip to main content

Ystadföretaget Purus utvecklar sin internationella närvaro

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 13:47 CET

I Sverige och Skandinavien är Purus marknadsledare. Purus har de senaste åren expanderat genom förvärv. För att öka utvecklingen av den internationella närvaron på den expansiva sanitetsmarknaden har Purus anställt John Lidén som ny Export Manager.

Purus fyra produktområden är golvbrunnar och – rännor, inomhusavlopp och installation, sanitetsprodukter i rostfritt stål samt inredningsprodukter i rostfritt stål.

Purus vill behålla en organisk tillväxt genom etablering på nya geografiska marknader och genom en ständig produktutveckling.

- För våra internationella kunder är det en kvalitets- och konkurrensfördel att vi tillverkar alla våra produkter från grunden i Sverige. Detta har bidragit till att vi har vunnit större ordrar i länder som exempelvis Ryssland, säger John Lidén, Export Manager på Purus.

Det finns även en stor potential att utveckla exporten, framförallt till de nära EU-grannarna Tyskland, Polen och Nederländerna. Purus produkter har många tekniska fördelar som ger ett bra utgångsläge.

- Vi har en omfattande marknad med cirka 150 kunder i de länder där vi inte har egna dotterbolag. Vi satsar som ett första steg på att sälja mer till våra befintliga kunder och gå vidare med att lägga grunden för en fortsatt expansion, säger John Lidén.

För mer information, vänligen kontakta:

John Lidén, Export Manager

E-post: john.liden@purus.se

Tel: 070-37 52 980

Purus är en privatägd koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför inredningsprodukter för i första hand badrum och kök. Koncernen omsätter 500 MSEK, sysselsätter 200 medarbetare och har huvudkontor i Ystad. Purus verkar i fyra produktområden: golvbrunnar och – rännor, inomhusavlopp och installation, sanitetsprodukter i rostfritt stål samt inredningsprodukter i rostfritt stål. Tillverkningen sker på tre orter i Sverige och säljbolag finns i Norden, Storbritannien och Ryssland. Purus marknadsför delar av sitt sortiment under varumärkena Maxiflex i Danmark och Joti i Norge. I koncernen ingår också de självständiga bolagen Jafo och Unidrain.