Skip to main content

Charlotte Friberg invald i styrelsen för Riksföreningen för skolsköterskor

Nyhet   •   Maj 21, 2014 17:28 CEST

Pysslingen skolors medicinska verksamhetschef, Charlotte Friberg, valdes 9 maj 2014 till styrelseledamot i Riksföreningen för skolsköterskor. Charlotte Friberg blir därmed den första friskolerepresentanten i föreningens styrelse.

- Riksföreningen för skolsköterskor är en viktig organisation för landets skolsköterskor och för Pysslingen Skolor är det positivt att nu vara representerade i styrelsen, säger Anna-Karin Crutze, utbildningsdirektör för Pysslingen Skolor.

Charlotte Friberg började arbeta som skolsköterska 2001 och har sedan 2007 arbetat i sin nuvarande roll som medicinsk verksamhetschef inom Pysslingen. Hon har spelat en viktig roll i framtagandet av Pysslingens rutiner och arbetssätt kring elevhälsa. Hon tror att henne medverkan i styrelsen kommer vara positiv både för Pysslingen skolor och för Riksföreningen för skolsköterskor. 

- Jag hoppas kunna bidra med andra perspektiv och spegla friskolornas verklighet i styrelsearbetet, säger Charlotte Friberg.  

Om Riksföreningen för skolsköterskor
Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell verksamhet som startade 1944 utifrån att antalet skolsköterskor ökade och det fanns ett kraftigt behov av utveckling och kollegial diskussion. Redan då pratade man om betydelsen att stödja eleverna på bred front för att de skulle klara godkända betyg i skolan. Nu ingår Riksföreningen för skolsköterskor som en fristående sektion i Svensk sjuksköterskeförening och stort fokus ligger på att främja utbildning inom professionens funktionsområde samt samarbete mellan organisationer och myndigheter. Föreningen fungerar även som remissinstans i frågor som berör den medicinka insatsen av elevhälsan, exempelvis från SKL, socialstyrelsen och skolverket, smittskyddsinstitutet. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera