Skip to main content

Delaktighet skapar hög förskolekvalitet

Nyhet   •   Feb 05, 2016 16:07 CET

På Fenestra Billdals förskola tar man med stolthet emot de årliga kvalitetsuppföljningarna och verksamhetsutvärderingarna. Förskolan, och även grundskolan, rankas nämligen år efter år som en av Pysslingen Skolors absolut bästa enheter, både om man ser till de ordinarie kvalitetsmåtten och till föräldrarnas utvärderingar. Skolans rektor och förskolechef Veronica Stenberg lyfter fram sammanhållning, delaktighet och delegerat ansvar som några av de viktigaste förklaringarna till den höga kvaliteten.

- Vi hade en diskussion om detta när vi fick våra senaste kvalitetsresultat och vår kundutvärdering. Vi var överens om att en viktig faktor är att vi väldigt uttalat betraktar skolan som en enhet snarare än en förskola, en grundskola och ett fritids, säger Veronica Stenberg.

Förskolan startade 1996 som en liten föräldradriven förskola, redan då med montessoriinriktning. 2006 blev förskolan en del av Montessoriskolan Polstjärnanoch sedan 2012 är hela skolan en del av Pysslingen Skolor. Montessoripedagogiken lever kvar i hela verksamheten fast tydligare i värdegrund än i material.

- Det handlar om barnsynen, att vi alltid sätter barnet i centrum. Men så tror jag det är på alla förskolor idag, säger Veronica Stenberg.

Hon berättar att de allt sedan förskolan och grundskolan slogs ihop har valt att integrera verksamheterna mer och mer med varandra. Hon menar att det tankesättet och att man pratar i sådana termer är viktigt för vilken känsla man bygger upp, både hos barnen, föräldrarna och medarbetarna.

- Alla våra medarbetare träffas mycket. De har ett gemensamt personalrum och gemensamma arbetsplatsträffar och studiedagar.

Så mycket som det går försöker man även integrera barnen med varandra i den dagliga verksamheten.

- Våra förskolebarn ser ofta grundskolemiljön - de går dit och hämtar matvagnar, kopierar papper, källsorterar och leker på deras gård. Vi har också läsgrupper där elever från grundskolan läser för förskolebarnen och barn från grundskolan får vara “hjälpfröknar” åt de mindre barnen på gården, berättar Veronica Stenberg.

Sammankopplingen skapar en mjuk övergång för barnen mellan förskolan och förskoleklassen, och den gör det lättare för hela skolans verksamhet att ha en röd tråd.

Normalt sett kommer ungefär hälften av barnen i förskoleklassen från skolans egen förskola och Veronica Stenberg menar att man tydligt kan märka att förskoleverksamheten har gett dem en stabil grund att stå på.

- Det vi gör i förskolan är ju en grund för det som vi sedan utvecklar och arbetar vidare med i grundskolan så därför är det extra viktigt att verksamheterna hänger ihop. Vi märker att de barn som kommer från vår förskola har en gemensam värdegrund.

En annan aspekt som Veronica Stenberg menar har stor betydelse är förskolans kontakt med barnens föräldrar och att man är lyhörd inför deras tankar och önskemål.

- En nära kontakt med föräldrarna är jätteviktig för oss. Ger vi dem insyn och gör dem delaktiga blir alla mer nöjda, glada och trygga. Men samtidigt gäller det att hålla en tydlig gräns mellan vad föräldrar kan och bör påverka och vad som är förskolans professionella uppdrag.

- För oss gäller det ju att ha ett bra bemötande. Vi lyssnar alltid på föräldrarna och tar till oss feedback men ibland behöver vi också vara tydliga med att vissa saker får de inte vara med och påverka utan måste lita på att vi är professionella och har en tanke och ett syfte med det vi gör.

För att klara dessa situationer är det viktigt att arbeta med det professionella språket, både skriftligt och muntligt.

- Om vi vill att föräldrarna ska uppfatta oss som skickliga pedagoger som vet vad vi sysslar med behöver vi kunna kommunicera med dem på ett bra sätt, oavsett om det gäller bemötandet vid lämningar och hämtningar eller i veckobrev och uppdateringar i sociala medier.

Ytterligare en framgångsfaktor som Veronica Stenberg lyfter fram handlar om att göra alla medarbetare delaktiga i verksamheten och att dela på ansvaret.

- Vi måste ha en miljö där alla medarbetare är betrodda och känner delaktighet och där alla får bidra med det som de är bra på, oavsett utbildningsbakgrund. Det är den kulturen som bygger duktiga medarbetare, som i sin tur är förutsättningen för en bra verksamhet med hög kvalitet, avslutar hon.

Denna text finns också publicerad i Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2014/15

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy