Skip to main content

Milstensskolan tilldelas AcadeMedias DIGI-stipendium

Nyhet   •   Feb 22, 2016 15:08 CET

AcadeMedias DIGI-stipendium har idag tilldelats pedagogen Carin Thörnqvist på Milstensskolan I Täby för hennes arbete med IT-supportelever.

Stipendiet, som består av 25 000 kr, delas ut med följande motivering: “Självklar vinnare för sitt genomtänkta och väl fungerande arbete med IT-supportelever på skolan – en satsning som omfattar alltifrån ren IT-kunskap till netikett - hur man är en bra ”nätkompis”. Skolan väver på ett relevant och klokt vis in Skolverkets kunskapsmål om modern teknik i skolvardagen. “

- Milstensskolans arbete med IT-supportelever har över tid och på ett mycket framgångsrikt sätt bidragit till höjd IT-kompetens och ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter och villkor bland skolans elever och medarbetare. De har lyckats väva in detta tänk i sitt vardagsarbete på ett sätt som gör eleverna väl rustade för nutid och framtid - därför är de väl väldiga vinnare, säger Maja Cassel som ansvarar för IT för bättre lärande inom AcadeMedia.

Milstensskolan har arbetat med IT-supportelever sedan 2009 i samband med att skolan började använda med Macbook-datorer. Deras uppdrag är att hjälpa elever och medarbetare med IT-frågor samt att fånga upp aktuella frågeställningar och problem som kan röra både den rent tekniska biten och även frågor om hur man uppför sig i relation till andra människor på internet.

Från början hade skolan en IT-supportelev men nu har gruppen ökat till cirka 30-40 stycken i alla årskurser från fyran och uppåt. Urvalet sker genom att intresserade elever ansöker och sen väljs ut av ansvariga lärare.

- Vi kräver inga förkunskaper men man måste ha ett intresse för IT-frågor och så måste man vara bredd på att gå ut och undervisa i klasser och inte bara hjälpa sina kompisar utan ställa upp för alla som behöver hjälp, berättar Carin Thörnqvist.

IT-supporteleverna träffas regelbundet för att diskutera aktuella ämnen och öka sin kunskapsnivå och de flesta IT-supportelever fortsätter med uppdraget tills de lämnar skolan.

- När de sen lämnar oss efter nian blir de avtackade och får ett intyg på det uppdrag de utfört. Det kan göra det lättare för dem att exempelvis få ett sommarjobb eller en praktikplats, säger Carin Thörnqvist.

DIGI-stipendiet kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för skolan att vidareutveckla IT-supportelevernas verksamhet och därmed hela skolans digitalisering.

- Jag är överlycklig över detta pris. Eleverna har redan kommit med önskemål om hur vi ska använda prispengarna, bland annat vill de har mer utbildning och en inspelningsstudio med greenscreen, säger Carin Thörnqvist

AcadeMedias DIGI-stipendium delas ut i syfte att stödja och uppmuntra personer och enheter inom AcadeMedia som genomför goda idéer och initiativ till gagn för IT för lärande & digitalisering i skolan – med en tydlig koppling till ökad måluppfyllelse. Initiativet ska andas nyfikenhet, kvalitet och systematik och ha en tydlig påvisbar koppling till förväntad/påvisad ökad måluppfyllelse hos barnen/eleverna/deltagarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy