Skip to main content

Nätetik - alltid i fokus på Milstensskolan

Nyhet   •   Feb 19, 2016 13:52 CET

På Milstensskolan i Täby är värdegrundsfrågorna ständigt närvarande - såväl analogt som digitalt. Att använda digitala verktyg i undervisningen är vardag sedan länge och i princip all administration kring undervisningen sker numer i Google Apps for Education.

När man så tydligt släpper in internet i klassrummen blir det extra viktigt att såväl elever som lärare förstår tekniken och att diskusisonen om nätetik och förhållningssätt på nätet ständigt är pågår.

- Eftersom det här med sociala medier och internet är en så stor del av elevernas vardag och intresse så är det viktigt att ägna tid åt att prata om hur vi beter oss på nätet. Här behövs också ett nära samarbete mellan skola och hem. Det är viktigt att jag som ledare ser till att det finns utrymme för diskussioner om nätetik på skolan. På Milstensskolan har vi en mycket aktiv IKT-grupp och det tror jag betyder mycket för att lyckas i det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet, säger skolans rektor Karin Möller-David.

När Milstensskolan började införa digitala verktyg i verksamheten skapade skolans IKT-grupp, i samarbete med ledningsgruppen, ett dokument med netikettregler som alla elever måste ta del av tillsammans med sina föräldrar. Reglerna, som är lite olika utformade för de yngre respektive de äldre eleverna, handlar om hur man ska vara mot varandra på nätet. De utvärderas varje år och revideras inför nästa läsår. Planen är att i år låta IT-support eleverna granska och diskutera reglerna tillsammans med IKT-gruppen.

Skolans IKT-grupp besöker även regelbundet samtliga klasser på skolan för att prata om frågor som rör nätetik och hur man förebygger kränkningar på sociala medier.

- Det är viktigt att lyfta frågan för att starta diskussioner på skolan - både med elever och lärare. Det är vår skyldighet att förstå och våga ta i sådant som är svårt, oavsett om det sker på nätet eller på skolgården, säger Carin Thörnqvist från IKT-gruppen.

Ett annat exempel på hur Milstensskolan lyfter nätetikfrågorna var när de äldre eleverna och intresserade föräldrar under höstterminen lyssna till Sofia Karlsson som pratade om AIKs projekt "Fotboll för alla" och sina egna erfarenheter av näthat.

- Det var så bra att det kom en person utifrån, som själv har upplevt näthat och pratade med oss! Nu när jag skriver på nätet så tänker jag att hela världen kan läsa! Jag tänker på hur jag uttrycker mig så att det inte uppfattas fel, säger Ina Norrthon årskurs 9.

För att engagera de yngre eleverna arrangerade skolan nyligen netikett-tävlingen "För en bättre värld på nätet..." där eleverna med ord och bild skulle skapa en affisch med tydlig koppling till skolans netikettregler.

- Vi fick in väldigt många fina bidrag som alla är upphängda i skolan och vi märker att många elever stannar för att läsa, säger Pelle Wijkström från IKT-gruppen.

Vann gjorde Kristallen 3 med “Netiket” och Opalen 5 med bidraget “Stoppa trollen”. Motiveringen löd: ”Genom bild och text når affischen ut och berör samt skapar intresse och förståelse för budskapet”. En lyckad tävling men Carin Thörnqvist betonar att för att lyckas minimera kränkningar på nätet behöver värdegrundsfrågorna och kunskapen kring digitaliseringens möjligheter och risker alltid vara närvarande.

- Nu under våren kommer vi att ha en studiedag för personalen på temat och vi kommer även att genomföra en enkätundersökning bland eleverna kring deras liv på nätet, säger Pelle Wijkström.

Till hösten fortsätter arbetet med att hålla frågorna levande genom att IKT-gruppen träffar alla klasser igen och föräldrarna i skolrådet för att följa upp diskussionerna.

- Att fortsätta samtala är den enda vägen framåt. Genom ökad medvetenhet och samarbete mellan elever, föräldrar och personal vet vi att vi gör skillnad, avslutar Carin Thörnqvist.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy