Skip to main content

“Se möjligheter istället för svårigheter”

Nyhet   •   Jan 07, 2016 14:46 CET

På Jorielskolan i Älvsjö går 57 elever i årskurserna F-10. Några läser enligt grundskolans läroplan men merparten följer antingen särskolans kursplan för ämnen eller för ämnesområden. Gemensamt för alla skolans elever är att de har någon form av neurologisk funktionsnedsättning och att en stor del av deras vardag har fokus på anpassad fysisk träning.

Skolans inriktning mot konduktiv pedagogik, alltså den fysiska träningen, och kommunikation gör den unik i sitt slag och elevgruppens bredd i avseende på kognitiva förmågor skapar en miljö där alla elever får möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

– Andra liknande skolor har ofta en smalare målgrupp, kanske specifikt träningsskola eller specifikt grundskola. Vi är unika på så vis att vi kan ta emot alla elever med neurologisk funktionsnedsättning eftersom vi har alla skolformer och vi kan se att den bredden berikar verksamheten, säger Cecilia Hansen, rektor på Jorielskolan.

Jorielskolan startade år 2000 av två föräldrar som såg behovet av att kunna kombinera den konduktiva pedagogiken med skolans kunskapsuppdrag. Sedan 2001 är Pysslingen huvudman för skolan.

– Det vanliga är att skolan fokuserar på själva skoluppdraget och att barnen får ta ledigt i perioder för att åka på fysisk intensivträning. Hos oss får man den fysiska träningen dagligen, både som enskilda lektioner och som genomgripande tänk i hela verksamheten, berättar Cecilia Hansen.

Konduktorerna ansvarar för den fysiska träningen och finns hela tiden med i verksamheten. De har lärarutbildning med legitimation inom förskola, grundskola och särskola, och kan beskrivas som en blandning mellan specialpedagoger och sjukgymnaster. De hjälper eleverna att träna olika funktioner i sina kroppar, träning som också kan kopplas till elevernas möjligheter att nå skolans kunskapsmål.

– Om du aldrig har kunnat stå upp i hela ditt liv men med hjälp av målmedveten träning lyckas lära dig det så är det klart att det påverkar ditt självförtroende och i många fall din lust att lära dig även andra saker och nå skolans kunskapsmål, säger Cecilia Hansen.

Hon betonar vikten av att man inte får glömma skolans kunskapsuppdrag bara för att många av eleverna har svåra fysiska funktionshinder.

– Alla elever har lika stor rätt att utvecklas och lära. För att våra elever ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt i framtiden är både den fysiska träningen och skolans vanliga kunskaper nödvändiga. Vi måste se möjligheter istället för svårigheter och hela tiden ha fokus på att alla elever ska nå kunskapsmålen inom den skolform de följer. Det är vår uppgift att ge dem förutsättningar och att hitta rätt anpassningar.

Under de senaste åren har skolan haft särskilt stort fokus på bedömning och kollegialt lärande, något som Cecilia Hansen menar har bidragit till att höja kvaliteten i verksamheten ytterligare.

– Vi har en stark kollegial kultur av öppna dörrar, högt i tak och vilja att utvecklas. Det gör att vi har kunnat skapa en tydligare samsyn kring hur vi bedömer eleverna och får därmed lättare att tolka deras signaler och att tidigare sätta in rätt insatser. Vårt elevhälsoteam spelar förstås också en väldigt viktig roll i detta, säger Cecilia Hansen.

Det finns starka önskemål om att skolan ska erbjuda även gymnasiesärskola och Cecilia Hansen ser positivt på den idén.

– Det är svårt för våra elever att hitta gymnasiesärskolor som rent kroppsligt passar deras behov så där skulle vi helt klart kunna bidra. Men då behöver vi hitta andra lokaler, för våra elever vill ju inte fortsätta i samma skola utan gå vidare till gymnasiet precis som alla andra, avslutar Cecilia Hansen.

Denna text finns också publicerad i Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2014/15

Foto: Claudia Orellana

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.