Skip to main content

Pysslingförskolorna Krukmakaren och Zinken, vinnare av Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2011

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:13 CET

Den 22 november delades Stockholms Stads kvalitetsutmärkelse ut för 17:e året. Det skedde vid en högtidlig prisceremoni i Blå hallen i Stadshuset.
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Intresset för kvalitetsutmärkelsen var rekordstort: 63 verksamheter lämnade bidrag.

Prismotivering:

Detta är en mycket väl fungerande förskola med tydlig riktning och ett levande kvalitets- och utvecklingsarbete. Samtliga medarbetare oavsett yrkesgrupp är delaktiga och bidrar till verksamhetens kompetens och utveckling.

 

Verksamheten präglas av ett engagemang som hörs syns och känns och en kultur som genomsyras av generositet att dela med sig av sitt kunnande.

Förskolan visar en stark samsyn mellan ledning och medarbetare.

Förskolan har en mycket väl fungerande samverkan med hemmet vilket återspeglas i stadens brukarenkät. Barnen känner sig trygga och föräldrarna rekommenderar gärna verksamheten till andra.

Engagemanget hos medarbetarna går inte att ta miste på!

 

Pysslingens kvalitetsarbete
Pysslingen Förskolor och Skolor AB har sedan 2009 arbetat med systematiskt kvalitets och utvecklingsarbete på ett transparent och effektivt sätt som skapar ett lärande i hela företaget. Genom att analysera våra resultat får vi syn på de styrkor och utvecklingsbehov som vår verksamhet har. Det är ett ständigt pågående arbete och är en förutsättning för att vidta rätt åtgärder så att kvalitén kan förbättras. Samtliga medarbetares delaktighet i utvecklingsarbetet samt ett medvetet målinriktat ledarskap är en förutsättning för framgångsrik verksamhetsutveckling. Detta tillsammans med det styrkortsverktyg Pysslingen valt att dokumentera sitt utvecklingsarbete i ger ytterligare möjlighet att synliggöra hur teori och praktik möts.

 

För mer information:
Johan Göterfelt, vd, 070-735 54 11, johan.goterfelt@pysslingen.se,

Sara Lindberg, kvalitetsansvarig, 070-733 86 76, sara.lindberg@pysslingen.se

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är en av de största friskoleaktörerna inom förskola och skola i Sverige med 25 års erfarenhet av lärande. Pysslingen har drygt 2000 medarbetare fördelat på 108 enheter i 29 kommuner i Storstockholm, Mälardalen,Dalarna, Gotland och Skåne. 2010 omsatte företaget 1130 Mkr. Inom Pysslingen finns en mångfald av erkända pedagogiska metoder och lärandekulturen kännetecknas av att varje individ ska utveckla talanger för livets upptäcktsresa.

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är en del av AcadeMedia som är Sveriges största utbildningskoncern

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy